sida

Aktuella frågor

Här kan du läsa mer om vad vi tycker i ett antal frågor. Du kan också läsa mer i vår valplattform

Marknadsvård

Nu bygger vi sjukvården stark igen

Sexuellt våldsutsatta

Bättre vård till sexuellt våldsutsatta

Personalen

Personalen är vårdens viktigaste resurs

Vårdplatser

Bristen på vårdplatser är inte ny

Jämlik hälso- och sjukvård

Vård på lika villkor

Den med störst behov ska ha vård först

Folkhälsa

Dags att prioritera hälsa

Investera i folkhälsan

Tandvård

Vi måste prata om tandvård

Kultur

Låt kulturen leva – i hela Västerbotten

 

Dela den här sidan

Kopiera länk