• Hem
  • Knacka dörr
sida

Knacka dörr

Knacka dörr är ett sätt att få direktkontakt med väljare. Du tar kontakt med människor där de bor för att prata om en särskild fråga, bjuder in till något och ger dem möjlighet att lära känna Vänsterpartiet.

Vad du behöver
  • En aktuell flyer
  • Ett område med tillgång till dörrar
  • En plan för vad du vill prata om och något att bjuda in till. Det kan till exempel vara ett politiskt förslag och en kommande aktivitet såsom röd lördag eller första maj. ”Vi kommer finnas på torget sista lördagen i varje månad, kom gärna förbi!”.
Tänk på detta

Som regel bör man vara två eller fler personer som gör detta tillsammans.

De som inte är hemma eller inte öppnar bör få en flyer i brevlådan med information om att Vänsterpartiet har knackat på.

Detta arbetssätt är nytt för oss i Vänsterpartiet och alla är inte vana och bekväma i att knacka dörr, men många är kanske öppna för att prova.

Om ni är oerfarna – ha målsättningen att ”prova på” de första gångerna. Till exempel 30 minuter dörrknackning och 30 minuter flygbladsutdelning i brevlådor. Höj ambitionerna när ni känner er tryggare.

Så kan ni höja ambitionerna

Välj ett eller flera områden som ni genomför dörrknackningar i på ett eller flera års sikt. Eller se dörrknackning som en obligatorisk del av planeringen inför större hållpunkter såsom första maj, kommunbudgeten och andra händelser som ni gör förberedelser för.

Om du är intresserad av dörrknackning, ta kontakt med din partiförening

Om din partiförening inte är van vid att jobba med att knacka dörr, kontakta partidistriktet så får du tips och råd på hur du kan gå vidare

Dela den här sidan

Kopiera länk