sida

Regional valplattform 2022–2026

Vänsterpartiet Västerbotten vill att du ska känna trygghet i att vardagen fungerar. Vi vill bygga ett hållbart samhälle för alla invånare, nya såväl som gamla. Vi vill ha ett samhälle där behov och hållbarhet får styra, inte privatekonomi eller marknadens intresse att göra vinst.

Valplattform

Nedan kan du läsa om de delar som finns med i vår valplattform 2022–2026.

Ett samhälle för alla, inte bara de rikaste

Vård efter behov

Folkhälsa utan klasskillnader

Vård på jämlika villkor – normkritik, diskriminering och jämställdhet

Personalen är vårdens viktigaste resurs

Öka insatserna för psykisk hälsa

Funktionsrätt – en mänsklig rättighet

Regional utveckling

Kollektivtrafik och infrastruktur

Service på landsbygden

Företagande

Klimat, energi och miljö

Naturtillgångar och naturresurser

Turism och besöksnäring

Föreningsliv, kultur och idrott

Regional samepolitik

 

Valplattformen i sin helhet

Du kan läsa vår valplattform i sin helhet här (öppnas som pdf)

Dela den här sidan

Kopiera länk