sida

Vindeln

En röst på Vänsterpartiet är en röst på ett mer jämlikt Vindeln, Västerbotten och Sverige, som fungerar för alla och inte bara några få. Vi har stora utmaningar i Sverige efter 30 år av marknadslösningar, privatiseringar och nedskärningar. Vänsterpartister behövs på alla politiska nivåer. Hoppas att du vill vara med och göra Vindelnmer jämlikt och solidariskt tillsammans med oss!

Våra kommunkandidater

 

1. Rolf Attmarsson, konstpedagog
2. Wolfgang Hoffmann, lärare
3. Frida Norum, lärare
4. Erik Landby, skogsplanerare
5. Eva Andersson, f.d. IVA-sjuksköterska
6. Oskar Fransson, vårdbiträde
7. Emil Landby, vindkraftstekniker
8. Annethe Kåsine Nilsson, kriminaltekniker

Listor till övriga val i Vindelns kommun

 

Engagera dig

Det finns många sätt att engagera dig för oss i Vänsterpartiet.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Kontakta oss

Dela den här sidan

Kopiera länk