sida

Ordna debatt

Utmana våra politiska motståndare på debatt kring en eller flera politiska frågor. Kanske frågan just du som medlem brinner mest för.

En debatt går att genomföra i många olika storlekar beroende på arbetsinsats. Organiserar du din första debatt så kan det vara rimligt att lägga den på en rimlig ambitionsnivå eller ta hjälp av andra partimedlemmar.

Är det ett ämne som intresserar fler kan du överväga att organisera debatten tillsammans med andra föreningar.

Vad du behöver göra
  • Bestämma ett debattämne
  • Hitta någon från partiet som kan debattera och en motståndare
  • Ordna en debattledare som båda debattörer tycker är rimlig
  • Hitta en lokal att hålla debatten i
  • Sprida information om debatten, exempelvis via sociala medier och genom att göra och sätta upp affischer

Mer om att ordna debatt

Så går du tillväga

En debatt kommer kräva ekonomiska resurser så ta i första hand kontakt med styrelsen i din partiförening om vilka summor du kan få för arrangemanget.

Vissa praktiska saker som behövs kanske redan finns i partiföreningen. Om det inte finns fråga om du kan få köpa in det på partiföreningens kostnad. Om partiföreningen har begränsat med pengar, hör av dig till distriktet så stöttar vi upp och ger stöd.

Kontaktuppgifter till din partiförening

Kontaktuppgifter till partidistriktet

Tänk på detta

Debatter tjänar alltid på att ha färre deltagare istället för en hel panel där sex, sju personer deltar. Det är bättre att utmana en eller max två andra på debatt om ett begränsat tema.

Ofta är det också bra att flytta ut debatterna dit folk redan befinner sig – exempelvis den lokala krogen – istället för att försöka att dra dem till Folkets Hus om det inte är en debatt av större kaliber eller det finns en sådan tradition på orten.

När man ordnar debatt är det bra att ha utsett en debattledare, ha tänkt över vilka regler som ska gälla samt vilka frågeställningar man vill beröra (det är bra att göra dem spetsiga så att skillnaderna mellan de båda debattörerna faktiskt visar sig!).

Låt debattledaren moderera diskussionen och hålla den på rätt spår och se till att publiken får delta. Tänk på att en rapp debatt med snabba replikväxlingar är överlägsen de oftast mycket trista fullmäktigedebatterna.

En bra debatt håller på mellan en och en och en halv timme.

En annat bra sätt är att hålla debattdueller på stan, vilket kräver rappa debattörer. En vänsterpartist och en motståndare duellerar kring exempelvis skolpolitiken.

Varje debattör har en kort inledning samt därefter cirka 1,5–2 minuters repliker på varandra. En form som stimulerar till snabba replikväxlingar, tydliga ståndpunkter och attacker på motståndaren. Ha en moderator som lotsar duellen vidare när den fastnar. Ni blir förvånade över hur många som stannar upp och lyssnar med intresse. En bra duell håller på 45–60 minuter

Dela den här sidan

Kopiera länk