sida

Kandidater

På den här sidan presenterar vi våra topp tre-kandidater på respektive lista: södra, västra och norra till regionvalet i Västerbotten 2022.

Här hittar du regionlistorna i sin helhet

Södra listan

Jonas Karlberg 47 år, ekonom, Umeå
Förstanamn på södra regionlistan och för närvarande regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet.

Varför kandiderar du på regionlistan?
–Jag vill att du ska få den vård du behöver, oavsett storlek på plånboken. Jag vill att vi ska ha en stark och välfungerande, gemensamt ägd hälso- och sjukvård och att regionen finns närvarande i hela Västerbotten. Jag vill ha en hälso- och sjukvård som ligger steget före, som jobbar förebyggande och som har ett tydligt jämställdhets- och jämlikhetstänk i alla beslut.

Eva Arvidsson 60 år, före detta fritidspedagog, Umeå
Andranamn på södra regionlistan

Vilken är den viktigaste frågan i regionvalet?
– Ett jämlikt och jämställt arbetsliv är en viktig fråga i valet. Med rimliga villkor stannar personalen kvar inom vården. Jag kommer också att arbeta för ett kunskapscentrum för sexualbrottsutsatta med rätt behandling för varje individ, det saknas idag. Vi behöver även satsa på hälsocentralerna för att klara framtidens vårdbehov, de är grundbulten i vårt hälso- och sjukvårdssystem.

Kjell Bäckman 65 år, godsvagnsreparatör, Bodbyn
Tredjenamn på södra regionlistan

Vilken är den viktigaste frågan i regionvalet?
– Glöm inte människor med kroniska sjukdomar. Att ha diabetes, KOL eller hjärt-kärlsjukdom innebär ofta återkommande besök i sjukvården, nödvändig vård som blivit uppskjuten på grund av covid-19. När pandemin är över får deras vårdbehov inte glömmas bort. Vi måste också öka insatser som förebygger sjukdom och ohälsa.

Västra listan

Daniel Johansson 39 år, sjuksköterska, Storuman
Förstanamn på västra regionlistan

Varför kandiderar du på regionlistan?
– Det system vi vill ha, det fungerar. Vi kan applicera Södra Lapplands sjukvård med sjukstugorna, utan marknadstänket, även i övriga Västerbotten. När jag har frågat medborgare har de varit nöjda med det sätt vi bedriver vård på här i Södra Lappland. När det gäller personalfrågan har vi en marknadslogik med hyrläkare och hyrsjuksköterskor som inte passar in i det sjukvårdssystem vi har. Vi behöver skapa förutsättningar för egen personal så att de stannar kvar.

Anna Dahlén 43 år, arbetsförmedlare, Lycksele
Andranamn på västra regionlistan

Vilken är den viktigaste frågan i regionvalet?
– Kompetensförsörjning i hela Västerbotten. Många branscher har svårt att hitta personal. Att tillvarata personal och deras kompetens och erbjuda kompetensutveckling och vidareutbildning med goda villkor. Nya medarbetare ska lockas med god arbetsmiljö och delaktighet.

Margaretha Löfgren 67 år, pensionär, Vilhelmina
Tredjenamn på västra regionlistan

Vilken är den viktigaste frågan i regionvalet?
– Vård på lika villkor, förebyggande hälsovård, förkortad arbetstid och en väl fungerande kollektivtrafik.

Om vi inför förkortad arbetstid till alla våra medarbetare skulle det få en positiv effekt. Fler kan dela på jobben vilket leder till minskad arbetslöshet, gör det enklare att dela på ansvaret över barn och hushåll, ungdomar får mer tillgång till vuxna och det skapas större utrymme för deltagande i samhällslivet, vilket bidrar till ett bättre och mer demokratiskt samhälle. Förkortad arbetstid och förändrade arbetsscheman bidrar också till en bättre miljö och ett bättre klimat. Mer tid utanför arbetet leder till en mer hållbar livsstil.

Norra listan

Agneta Hansson 65 år, antikvarie, Skellefteå
Förstanamn på norra regionlistan

Varför kandiderar du på regionlistan?
– För mig är jämlik vård och omsorg grundstommen i varför jag kandiderar. Våra utmaningar i Västerbotten är annorlunda än i övriga landet och du ska känna dig trygg med att resurserna fördelas så att de kommer alla till del oavsett var i länet du bor.

Lilian Nilsson 62 år, personlig assistent, Skellefteå
Andranamn på norra regionlistan

Vilken är den viktigaste frågan i regionvalet?
– Det här valet blir ett där många frågor kommer att debatteras. Vård, invandring, klimat, jobb och pensioner
är frågor där man vill veta vad partierna vill. Alla jag har pratat med säger samma sak: viktigast är att man kan
lita på vad partierna säger. Vi i V är ett parti som håller vad vi lovar.

Ylva Hedqvist-Hedlund 74 år, socionom, Villvattnet
Tredjenamn på norra regionlistan

Vilken är den viktigaste frågan i regionvalet?
– Jag vill att du som bor i Västerbotten ska vilja bo kvar och kunna försörja dig. För det behövs god samhällsservice i samtliga 15 kommuner.

 

 

Dela den här sidan

Kopiera länk