Våra förtroendevalda

Riksdagen
Gudrun Nordborg är ledamot i Riksdagen.

Regionfullmäktige
Jonas Karlberg, Umeå
Maria Westberg, Umeå
Erik Ferry, Umeå
Ahmed Hersi, Umeå
Wilmer Prentius, Umeå
Kjell Bäckman, Umeå
Lilian Nilsson, Skellefteå
Ylva Hedquist Hedlund, Villvattnet
Daniel Johansson, Storuman

Regionstyrelsen
Andre vice ordförande: Jonas Karlberg
Ledamot: Lilian Nilsson
Ersättare: Kjell Bäckman

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ledamot: Jonas Karlberg
Ersättare: Lilian Nilsson

Regionala utvecklingsnämnden
Andre vice ordförande: Ylva Hedqvist Hedlund
Ledamot: Lennart Gustavsson
Ersättare: Kjell Öjeryd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Ledamot: Ylva Hedqvist Hedlund

Kollektivtrafikutskottet
Ledamot: Kjell Öjeryd

Kulturutskottet
Andre vice ordförande: Lennart Gustavsson

Beredningen för regional utveckling
Ledamot: Agneta Hansson (från region)
Ledamot: Lennart Gustavsson (från kommun)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Andre vice ordförande: Kjell Bäckman
Ledamot: Margaretha Löfgren
Ersättare: Anna Dahlén

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Andre vice ordförande: Kjell Bäckman

Utskottet för primärvård och tandvård 
Ordförande: Margaretha Löfgren

Utskottet för funktionshinder och samverkan
Andre vice ordförande: Margaretha Löfgren

Folkhögskolestyrelsen
Ledamot: Anna Dahlén
Ersättare: Torbjörn Häggmark

Patientnämnden
Ledamot: Maria Westberg
Ersättare: Lilian Nilsson

Beredningen för folkhälsa & demokrati Södra Lappland
Ordförande: Daniel Johansson
Ledamot: Anna Dahlén

Beredningen för folkhälsa & demokrati Umeåregionen
Ledamot: Anna Maria Lindgren
Ledamot: Karin Olsson

Beredningen för folkhälsa & demokrati Skellefteå & Norsjö
Andre vice ordförande: Lilian Nilsson
Ledamot: Lina Hjelte

Revision
Ledamot: Mattias Sehlstedt

Norrlandsoperan
Ledamot: Ylva Hedqvist Hedlund
Ersättare: Marie Bergslycka

Intresseföreningen Norrtåg
Ledamot: Jonas Karlberg

Kvarkenrådet
Ledamot: Mattias Sehlstedt
Ersättare: Mikael Jakobsson

Norrlandstingens Regionförbund
Ersättare: Jonas Karlberg

Viltförvaltningsdelegationen
Ersättare: Daniel Johansson

Samverkansråd klimat, energi & miljö
Ledamot: Erik Danielsson

Västerbottensteatern AB
Ledamot: Torbjörn Häggmark

Länstrafiken i Västerbotten AB
Ledamot: Petter Hultdin
Ersättare: Filip Palukka

Politisk sekreterare
Anna Maria Lindgren

Frågor eller funderingar?
Mejla Anna Maria på [email protected]

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Västerbotten!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?