sida

Fristadsfonden

Fristadsfonden är i behov av pengar för att vår verksamhet att hjälpa asylsökande flyktingar ska kunna fortsätta.

Varje månad beviljar vi ekonomisk hjälp för ombud, kris- och traumautredningar, läkarintyg och tolkar för mellan 40 000 kr till 50 000 kr. De ombud vi anlitar tar en mycket lägre taxa än vad som är rekommenderat, detsamma gäller de utredningar som behöver göras.  Inte en enda krona går till resor, administration eller arvoden för de kamrater som sitter i styrelsen.

Det finns tre sätt att bidra ekonomiskt till Fristadsfonden. Det ena är att sätta in pengar på fondens plusgirokonto 26 31 25-7, det andra att swisha till 1230410191 eller att teckna ett autogiro där summan du vill skänka dras automatiskt varje månad.  Blanketten för autogiro bifogas.  Alla bidrag tas emot med stor tacksamhet. Ju fler som skänker pengar desto fler kan vi hjälpa.

Varmt tack för ditt bidrag,

Ulla Hoffmann, ordförande

Anita Dorazio, sekreterare

Autogiroblankett hittar du här

Dela den här sidan

Kopiera länk