sida

Kandidater

Vänsterpartiet har idag ett riksdagsmandat i Västerbotten och Gudrun Nordborg är vår riksdagsledamot. Hon är också vårt första namn i årets riksdagsval.

1. Gudrun Nordborg, 75, jurist

Min uppväxt i relativ fattigdom och i ett hårt skiktat samhälle gav starka upplevelser av klassamhället.  Orättvisor upprörde mig då som nu. Gick med i partiet på 70-talet. Som nybliven pensionär engagerade jag mig igen mera aktivt. Valdes in i kommunfullmäktige 2014 och 2018. Har sedan november 2020 fått ersätta Jonas Sjöstedt i riksdagen. Jag vill fokusera på klass, kön och klimat. Jag vill kämpa mot de växande klassklyftorna som ger näring till nyfascism, rasism och sexism, och kämpa för hållbara, jämlika, solidariska livsvillkor.

Rösta för ett jämlikt samhälle. För ett tryggt samhälle för alla och inte bara några få behövs jämlikhet. Vi behöver bygga upp samhället igen, efter decennier av marknadslösningar, privatiseringar och vinster i välfärden. Vi prioriterar i stället pensioner som det går att leva på och kräver jämlika livsvillkor i norra och södra Sverige, i städer och på landsbygden. Fler jobb inom skola, vård och omsorg med bra arbetsvillkor är en grundbult. Överallt ska jämställdheten öka mellan kvinnor och män och vi motarbetar våld och annan brottslighet. Klimatet och våra naturresurser måste värnas nu om framtiden ska räddas, samtidigt som kommunerna ska få del av de värden som vindkraft eller gruvor skapar. Vi ska beskatta höga inkomster mer för att få medel till att skapa ett jämlikt samhälle byggt på solidaritet. Vänsterpartiet visar vägen!

2. Caroline Täljeblad, 35, projektledare

Jag vill vara med och göra Sverige till ett av världens mest jämlika länder igen. Under min livstid, sedan 1986, har Sverige inte genomfört en enda större jämlikhetsreform. Från 50-talet fram till 70-talet byggde vi tillsammans upp en modern stark välfärdsstat men sedan 80-talet har politiken lämnat över ansvaret till marknaden och individen och allt fler har tappat tilliten till samhället. Sverige är nu ett av de OECD-länder i världen där ojämlikheten växer snabbast.
Människors trygghet är politikens ansvar. Vi vill omfördela från de som har mycket till de som har lite. Det gör vi genom att bland annat återinföra värnskatten, förmögenhetsskatten och arvsskatten. Sverige ska inte vara ett skatteparadis för de allra rikaste. Vi ska åter igen bli ett av världens mest jämlika länder!

Hela riksdagslistan

Dela den här sidan

Kopiera länk