Landstinget

Samma piller åt alla, eller lika möjligheter att få vara frisk?

Vad är en jämlik och jämställd vård o omsorg?

Lördag den 3 september ordnar Vänsterpartiet ett offentligt möte i Skellefteå på temat Jämlik och Jämställd vård o omsorg.

Seminariet kommer att ta upp hur det ser ut i dag inom sjukvården och äldreomsorgen, samt hur det kan se ut i ett system som är demokratiskt?  Deltagarna kommer att föreläsa och samtala om hur vård och omsorg fördelas utifrån klass och kön, och vad som är viktiga frågor att driva för att ge vård/omsorg på lika villkor fördelad efter behov.

Deltagare:

Eva Olovsson, Riksdagsledamot.

Monica Carlsson, landstingsråd i Norrbotten.

Marianne Olsson, projektansvarig i Kommun o Landstingsförbundet.

Maria Grip, landstingsråd Västerbotten.

Vi vänder oss särskilt till Vänsterpartister, företrädare för patient- och handikapporganisationer samt intresserad allmänhet.

Tid: 13-15:00

Plats: Föreningarnas Hus. Stationsgatan 19, Skellefteå.

Kopiera länk