Landstinget

Prioriteras idrottsmedicinska behandlingar i Umeå framför ambulanssjukvård i inlandet?

På tisdagens Landstingsfullmäktige tar Kjell Bäckman (v) upp det rimliga i att fortsätta köpa idrottsmedicinska behandlingar i Umeå när Landstinget av ekonomiska skäl drar ner på ambulans och akutplatser i inlandet.

-Jag tycker det är viktigt att ha bra tillgång till ambulanser och akutplatser i inlandet, pengarna för motionsskador i Umeåområdet kan vara en god del av de tänkta besparingarna, säger Bäckman, själv Umebo.

En ny upphandling av idrottsmedicinska behandlingar pågår, i underlaget garanterar landstinget att köpa behandlingar för minst 3 miljoner per år.

Till landstingsrådet Karin Lundström ställer han två frågor:

– Prioriterar du resurser till idrottsmedicinska behandlingar i Umeå framför tex. ambulanssjukvård i inlandet?

– Är du beredd att se över möjligheterna att avbryta pågående upphandling för att i stället lägga resurser på högre prioriterade patientgrupper?

Gunilla Hegardt, vänsterpartist från Sorsele, delar hans uppfattning.

-Det känns mycket märkligt att pengar läggs till vård för motionärer, som i övrigt är rätt friska, när vi inte har resurser till en sjukvård som ofta är riktad till våra äldsta medborgare, framhåller hon.

-Jag hoppas att Karin Lundström ska ge mig ett positivt besked om att hon kan tänka sig att ompröva upphandlingen, det borde finnas en lösning på detta, framhåller Kjell Bäckman.

Kopiera länk