Debatt

Höjning av högkostnadsskydd

Regeringen genom Socialförsäkringsministern Göran Hägglund (KD) har lagt förslag om höjning av högkostnadsskyddet med 200kr på vårdavgift och med 400 kr på läkemedel och ev. en expeditionsavgift på recept med minst 50 kr vid varje uttag ,Höjningarna ser i sej inte så höga ut , med för pensionärer och långtidssjuka innebär en höjningen ytterligare pålagor på en redan ansträngd ekonomi .

Intäkterna av en höjning skulle ge enligt beräkning sa 900 miljoner, en jämförelse med en sänkning av restaurangmomsen som skulle kosta statskassan 5,4 miljarder .

Höjningen av högkostnadsskyddet år ytterligare ett hårt slag mot  sjuka , en grupp som redan lever på marginalen , liksom pensionärer med en låg pension .

Vi hoppas att riksdagen säger NEJ.

Gun -Britt Nordgren  (V) Skellefteå

Gunnar Broström   ( V)  Norsjö

Rolf Carlsson  ( V) Skelleftehamn

Kopiera länk