Landstinget

Folkomröstningen om akutsjukvård i inlandet

sjostedt

Idag har landstingsfullmäktige i Västerbotten behandlat frågan om akutsjukvården i inlandet. Frågan blir allt hetare nu när den första folkomröstningen på landstingsnivå blir verklighet i länet. Det har varit en hel del politiskt spel både om datum för folkomröstningen och vilken fråga som ska ställas. Majoriteten bestående av S och MP har med rätta fått kritik för att dribbla med frågeställningen och inte vilja förhandla med Doroteauppropet som har samlat in de nödvändiga namnen. Därför var det ganska logiskt att dagens beslut blev att folkomröstningen blir av, men beslutet om den exakta frågan och datumet sköts upp.

Folkomröstningen kommer att handla om akutplatserna på sjukstugan i Dorotea och om ambulansen i Åsele. Men den har en djupare symbolisk betydelse. Det är lite av ”hit men inte längre” från inlandets sida. När grundläggande service som sjukvård monteras ner försvinner förutsättningarna för att leva och för att företag ska utvecklas i delar av inlandet. Kommunerna är redan hårt pressade av minskande befolkning och försämrad service. Därför uppfattas det med viss rätt som en strid för livsvillkoren i glesbygdskommunerna i inlandet.

Det gick tidigt prestige i hela processen. Förslagen till nedskärningar var panikartade och ogenomtänkta. Men majoriteten bestående av S och MP har hållit fast vid dem benhårt. Om de hade velat hade du enkelt kunnat lösa hela frågan utan folkomröstning. Själva folkomröstningen kan bli betydligt dyrare än den årliga besparingen. När majoriteten dessutom vill tvinga igenom en frågeställning som de som har samlat in namnen inte vill ha så hårdnar konflikten. Det har blivit en principstrid om att respektera folkviljan och de nya reglerna för folkinitiativ och folkomröstningar.

Här är några av tankarna om de olika politiska aktörerna inför omröstningen.

Vänsterpartiet är starkt i Västerbotten. Vi finns i alla kommuner och har från början gått emot nedskärningarna. Det ledde till att vi lämnade majoriteten i landstinget och gick i opposition. Vi röstade för en folkomröstning och vill att partierna och Doroteaupproret gemensamt formulerar frågan på valsedeln. I kampanjen inför omröstningen kommer vi att storsatsa för att höja valdeltagandet och vinna. I ett rött län som Västerbotten kan det spela stor roll. Vi kommer inte att kampanja ihop med de borgerliga partierna. Det är den borgerliga politiken på riksnivå som har försämrat ekonomin för landstinget och sjukvården.

Alliansen uppträder som en enhet men de borgerliga partierna är relativt svaga i länet. Exempelvis finns det flera kommuner där moderaterna inte ens är representerade i kommunpolitiken. Alliansen ser sin chans att tvåla till socialdemokraterna med en folkomröstning och vill helst dra ut på den tills valdagen 2014 för att det ska påverka de andra valen. Alliansens problem är att de stöder en politik på riksnivå som direkt drabbar sjukvården i länet. När statsbidragen inte räknas upp med kostnadsökningarna måste sjukvården spara. De privatiseringar som regeringen påtvingas oss innebär att allt mer resurser satsas på privat vård i Umeå medan sjukvården i andra delar av länet får stå tillbaks. Sannolikt inser många väljare detta.

Majoriteten i landstinget består av S och MP. De spelar högt i och med att de låste sig tidigt och röstade emot en folkomröstning. Socialdemokraterna är starka i länet men kommer att få det svårt att mobilisera sina väljare för en nedskärningspolitik som drabbar utsatta inlandskommuner. MP har legat lågt och duckat bakom det stora partiet. De har en mycket svag organisation i inlandet. Miljöpartiet har kanske den svåraste sitsen av alla partier, hur ska de kunna förklara att de är emot en lokal folkomröstning? Något som de normalt sett brukar vara positiva till. Det verkar nästan som om majoriteten hoppas på att valdeltagandet i folkomröstningen ska bli så lågt att de kan försöka strunta i den. Det är mycket oklok strategi som bäddar för mer konflikter i framtiden.

SD, nä det här är Västerbotten, de finns inte.

Även om frågans formulering och datumet återremitterades idag så kommer folkomröstningen att bli av, sannolikt senare i år. Det ser jag fram emot. Det blir en utmärkt möjlighet att diskutera sjukvård och landsbygdsfrågor i ett bredare perspektiv. Själv kommer jag att ta aktiv del i det arbetet med flera valmöten i mitt hemlän.

Jonas Sjöstedt

Kopiera länk