Landstinget

Välkommet om regeringen ändrar syn på papperslösas vård!

En statlig utredning föreslår att papperslösa ska få samma rätt till vård som andra. Västerbottens läns landsting har aldrig accepterat riksdagens tidigare beslut då det är i strid med vårdens etiska principer.

För tre år sedan beslutade riksdagens allianspartier att landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande hälso- och sjukvård inte ska gälla för så kallade papperslösa.
Nu föreslår en statlig utredning att detta bör ändras så att även de ska få rätt till samma sjukvård som andra som bor i Sverige, enligt radions ekonyheter. En förändring som Vänsterpartiet välkomnar.

-Det går inte att vårdpersonal ska göra skillnad mellan patienter med samma vårdbehov, det är omänskligt och oetiskt, sjukvård måste ges på lika villkor, säger David Ahlqvist, 2:e v ordförande i Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd.

Västerbottens landsting har trotsat riksdagsbeslutet och haft anvisningar för vård av gömda och papperslösa som säger att sjukvården ska behandla alla i behov av akut eller annan omedelbart nödvändig vård. Det har handlat om att människor ska våga söka vård åt sig och sina barn, och att vårdpersonalen inte ska behöva bryta med sina etiska principer.

-Vi har hållit fast vid en mer human och etiskt riktig linje hela tiden, så jag välkomnar om regeringen nu kommer att följa utredningens förslag, framhåller Ahlqvist.

-Utredningen vill också att barn till papperslösa ska få samma tandvård som andra barn, även det är förstås en mycket rimlig ordning, barnen har ju inte haft nån möjlighet att påverka var de ska bo och leva, avslutar han sin kommentar.

Kopiera länk