artikel

Stoppa regionens deltagande i Expo 2020 i Dubai

Den 1 oktober 2021 slås portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future”. Utställningen, som ursprungligen skulle ha genomförts mellan oktober 2020 och 10 april 2021, sköts upp på grund av coronapandemin. Sverige deltar med en träpaviljong och Vänsterpartiet agerar nu återigen för att inte med regionens medel delta på utställningen.

– Det är högst olämpligt om Region Västerbotten deltar i World Expo i Dubai med tanke på den brist på demokrati som råder där. Landets statsbildning kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Val i starkt begränsad omfattning infördes 2006. Informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner, säger Ylva Hedquist Hedlund.

Ylva Hedquist-Hedlund är andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och lämnade så sent som 2019 in en enkel fråga till regionfullmäktige om det var en allmän uppfattning att Region Västerbotten ska delta i ett sådant arrangemang. Detta med anledning av att den dåvarande ordföranden i regionala utvecklingsnämnden fattat ett ordförandebeslut om att Region Västerbotten skulle gå in med inträdesbiljetten på 250 000 för partnersamverkan med Svenska Expo i World Expo 2020.

– Kungahusen i Förenade Arabemiraten har monopol på makten och kan inte ifrågasättas. Mötesfriheten är kringskuren och domstolsväsendet används till att kväsa regimkritik. Sett mot den bakgrunden är det inte försvarligt med deltagande, oavsett vilka argument som framförs, menar Yla.

– Hittills har mig veterligen inget formellt beslut fattats i frågan, men under måndagens presidieberedning i regionala utvecklingsnämnden fick vi ta del av en tjänsteskrivelse om sammanträdesplan för 2022. Där finns Dubai inlagt vecka 11. Vi vill stoppa regionens deltagande i Expo 2020 i Dubai innan beslut ska tas, avslutar Ylva.

Mer information:
Ylva Hedqvist Hedlund
Andre vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden
070-563 01 53
[email protected]

Kopiera länk