Debatt

V föreslår massivt statligt investeringsprogram i skuggbudgeten

Idag presenterar Vänsterpartiet vår skuggbudget. Ett massivt statligt investeringsprogram föreslås!

-Utöver regeringens och samarbetspartiernas ökade statsbidrag 22,5 miljarder till kommuner och regioner tillför Vänsterpartiet ytterligare 25 miljarder. Kommuner och regioner kommer enligt beräkningar tappa 15 miljarder i skattekraft i den kris vi befinner oss i. Regeringens satsning kommer inte att täcka bortfallet samt redan planerade besparingarna i kommuner och regioner. I denna kris är det tydligt hur sårbara och svaga vi är med en avskalad och besparad äldreomsorg och sjukvård. Det är dags att bygga upp en värdig äldreomsorg som får glänsa så som den bör! Sjukvården behöver rustas upp och bedrivas nära människor och till människor med behov. Välfärden ska tryggas och byggas stark!

– Inlandsbanan och tvärbanorna ska rustas upp! Tvärbanorna måste dessutom elektrifieras! I den kris vi befinner oss i med en skenande arbetslöshet är det ett gyllene tillfälle att bygga infrastruktur och pressa ned arbetslösheten.

– Ökat bostadsbyggande med statliga topplån och ökat investeringsstöd vid bygge av hyresrätter!

I Västerbotten behöver det byggas många hyresrätter kommande åren, inte bara i Umeå och Skellefteå utan i stora delar av länet.

– Samhällslokaler. Inte bara bostäder behöver byggas utan även förskolor, äldreboenden, idrottslokaler och skolor. Vänsterpartiet föreslår ett investeringsstöd där staten är med och finansierar dessa byggnationer. Detta möjliggör för alla kommuner inte bara de rika och stora, utan även de små och fattiga, att klara av de investeringar som samhället behöver.

-Stöd till småföretagen, ALMI tillförs 25 miljarder kronor för att ge lån till småföretag i krisen. För att kunna ta del av dessa lån ska företagen beskattas i Sverige, inte vara konkursmässiga sedan tidigare och inte ha några kopplingar till skatteparadis. De ska inte heller under tiden som lånen mottas göra några större aktieutdelningar, bonusutdelningar eller kraftiga löneförhöjningar för ledande befattningshavare.

Västerbotten har många småföretag som behöver stöd och hjälp i denna kris för att när krisen vänder kunna växla upp och då stå redo. Allt från den gränsnära detaljhandeln till den lilla industrin i kustlandet ska få stöd att klara sig igenom denna kris. Så bygger vi ett starkt Sverige och ett starkt Västerbotten.

-Energi och klimatomställning. Det är ett gyllene tillfälle i denna kris att investera i klimatomställningen och grön energi. På så vis skapar vi jobb och en bättre miljö.

I denna kris har det blivit väldigt tydlig att skattesänkarpolitiken gjort oss sårbara och svaga. Vi hoppas att fler inser detta framgent. Vi behöver en beskattning efter bärkraft för att bygga ett jämlikt och starkt samhälle. Den ekonomiska eliten som vunnit på alla år med skattesänkningar ska bidra mer.

Vi behöver ett annat ekonomiskt ramverk, en statsbudget i balans över konjunkturcykeln är mer effektiv än dagens överskottsmål. Dagens överskottsmål hindrar oss nu i denna kris att göra de investeringar som är nödvändiga för att klara av krisen och som är viktiga för det framtida Sverige.

/Daniel Johansson, Distriktsordförande, Vänsterpartiet Västerbotten

Dela den här sidan

Kopiera länk