Debatt

Debatt: Förnuftigt med vinsttak i välfärden

DEBATT

(Denna debattartikel har publicerats i bl.a. Norran och Umeå Tidning)

 

Att låta vinstdrivande företag sköta sjukvård, skola och omsorg är en dålig idé därför att skattemedel som skulle kunna bekosta personal, utveckling, utrustning, mediciner, läroböcker m.m. i välfärden istället går till privata fickor. Men också därför att vinstjakt som incitament till att bedriva välfärd leder fel. Ett aktiebolag har som uppgift att maximera vinsten. Det är själva syftet med ett aktiebolag. Med aktiebolag i välfärden kommer pedagogik, omsorg, elevers och patienters behov, i andra hand. Det menar vi i Vänsterpartiet är en dålig grund att bygga välfärd på. Vi menar det är naivt att tro att företag ska agera moraliskt, etiskt och tex miljövänligt utifrån ett samvete. Ett företags styrelse och en VD har som uppgift att agera för företagets bästa, dvs för företagets ekonomi och fortlevnad, inte för samhällets bästa.

Ett effektivt sätt att maximera vinsten på är att minimera antalet anställda. Det är självklart att det går ut över kvaliteten inom ex. skolan eller sjukvården. Nej, vinstjakt hör inte hemma inom välfärden. Visst är det väl så att en skola vars överskott måste återinvesteras i skolans verksamhet blir en bättre skola. Genom att begränsa vinstuttaget får vi bort riskkapitalet och rovjakten på profit ur välfärden, och kvar blir de verksamheter som är där i första hand för att bedriva bra verksamhet.

Den massiva propagandavåg mot vinsttak som nu sköljer över oss från vårdbolag och intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv, visar på hur mycket pengar som står på spel för aktieägarna. Den visar också att argumenten tryter när man ska försvara vinstjakten inom välfärden. I förra veckan skrev tex ett fyrtiotal företagare från länet en debattartikel (VK 16/10) där de jämställer välfärdsföretag med i princip alla andra företag, med argumentet att även vägbygge och matproduktion är välfärd, och frågar sig vilken bransch som ska få vinsttak härnäst. Vi tror att mycket få andra personer har problem med att se skillnaden på välfärdsföretag och andra företag. Skillnaden är ju framför allt att välfärdsföretagen opererar på en fullständigt konstgjord/subventionerad marknad. Det är ju inte eleverna, de äldre eller patienterna som betalar för deras tjänster, utan staten, landstingen och kommunerna, d.v.s. skattebetalarna.

Skräckscenarier målas upp, i den nyss nämnda debattartikeln får man nästan intrycket att Vänsterpartiets krav om vinsttak kommer leda till att det blir slut på allt företagande överhuvudtaget. Skribenterna påstår dessutom att det inte finns något stöd för kravet, trots att 73 procent av svenska folket stödjer det. Propagandavågen förbluffar, särskilt med tanke på hur nyligt välfärden öppnades upp för privata aktiebolag, och med tanke på att inget annat land i världen har en så liberaliserad välfärdsmarknad som Sverige.

I denna maktkamp mellan kapitalet och förnuftet är det väldigt skönt att förnuftet har folkviljan på sin sida.

Elisabet Forssell, Umeå

Daniel Johansson, Storuman/Tärnaby

Sandra Karlsson, Norsjö

Lilian Nilsson, Skellefteå

Monica Nilsson, Vilhelmina

Andreas Nuottaniemi, Umeå/Malå

Bore Sköld, Umeå

Niklas Westermark, Nordmaling

Ledamöter i Vänsterpartiet Västerbottens distriktsstyrelse

Kopiera länk