Våra förtroendevalda

Riksdagen

Jonas Sjöstedt är partiordförande och ledamot i riksdagen. Jonas är även ledamot i EU-nämnden och ersättare i trafikutskottet och utrikesutskottet.

Landstingsfullmäktige

Erik Ferry, Umeå
Rikard Lähdekorpi, Umeå
Jonas Karlberg, Umeå
Åsa Bäckström, Umeå
LiseLotte Olsson, Lögdeå
Helen Forsberg, Robertsfors
Ylva Hedqvist-Hedlund, Villvattnet
Margaretha Löfgren, Vilhelmina
Ulrika Lindström, Skellefteå (politisk vilde)

Landstingsstyrelsen

LiseLotte Olsson, landstingsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor och 2:e vice ordförande
Ulrika Lindström, ordinarie (politisk vilde)
Erik Ferry, ersättare

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

LiseLotte Olsson, 2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Jonas Karlberg, 2:e vice ordförande                                             
Lilian Nilsson, ordinarie
Susanne Yttergren, ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård för Umeåområdet

Jonas Karlberg, ordinarie
Boel Lindén, ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård för Skellefteå-Norsjö

Ylva Hedqvist Hedlund, ordinarie         
Gunnar Broström, ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård för Södra Lappland

Eve Högberg, 2:e vice ordförande
Margaretha Löfgren, ersättare

Nämnd för funktionshinder och habilitering

Margaretha Löfgren, 2:e vice ordförande                                    
Ahmed Hersi, ersättare

Patientnämnden

Thomas Hashemi, ordinarie

Folkhögskolestyrelsen

Rolf Attmarsson, ordinarie
Helen Forsberg, ersättare

Politisk sekreterare

Caroline Täljeblad

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Västerbotten!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?