sida

Våra förtroendevalda 2014 – 2018

Riksdagen

Jonas Sjöstedt är partiordförande och ledamot i riksdagen. Jonas är även ledamot i EU-nämnden och ersättare i trafikutskottet och utrikesutskottet.


Landstingsfullmäktige

Erik Ferry, Umeå
Jessica Åhlin, Vännäs
Rikard Lähdekorpi, Umeå
Jonas Karlberg, Umeå
LiseLotte Olsson, Lögdeå
Helen Forsberg, Robertsfors
Ylva Hedqvist-Hedlund, Villvattnet
Margaretha Löfgren, Vilhelmina
Ulrika Lindström, Skellefteå (politisk vilde)

Landstingsstyrelsen

LiseLotte Olsson, landstingsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor och 2:e vice ordförande
Ulrika Lindström, ordinarie (politisk vilde)
Jessica Åhlin, ersättare

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

LiseLotte Olsson, 2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Jessica Åhlin, 2:e vice ordförande                                             
Jonas Karlberg, ordinarie
Susanne Yttergren, ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård för Umeåområdet

Jonas Karlberg, ordinarie
Boel Lindén, ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård för Skellefteå-Norsjö

Ylva Hedqvist Hedlund, ordinarie         
Gunnar Broström, ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård för Södra Lappland

Eve Högberg, 2:e vice ordförande
Margaretha Löfgren, ersättare

Nämnd för funktionshinder och habilitering

Margaretha Löfgren, 2:e vice ordförande                                    
Ahmed Hersi, ersättare

Patientnämnden

Thomas Hashemi, ordinarie

Folkhögskolestyrelsen

Rolf Attmarsson, ordinarie
Linda Glasin, ersättare

Politisk sekreterare

Caroline Täljeblad

Kopiera länk