artikel

Vänsterpartiet om arvodena i regionen

Västerbottens-Kuriren har uppmärksammat de höga politikerarvodena i Region Västerbotten.
Då arvodena skulle fastställas i november 2017 ställde sig Vänsterpartiet mycket kritiska till beloppen och också att en förtroendevald kunde vara arvoderad till mer än 100%. Vänsterpartiet yrkade på återremiss men fick avslag. Vänsterpartigruppen lade därefter ner sina röster när arvodena fastställdes och lämnade ett särskilt yttrande: ”Vänsterpartiet anser att ingen politiker ska avlönas med mer än ett heltidsarvoderade. Som förtroendevalda förväntas vi representera människor med olika viljor, intressen och förutsättningar. När förtroendevalda inte kan förstå förutsättningarna för människor som lever under andra omständigheter och villkor än för politiker så förlorar många människor sin tilltro till oss och vår förmåga att hantera deras problem. Vänsterpartiet ser därför också ett värde i att fördela förtroendeuppdrag på fler personer och att kunna kombinera ett vanligt jobb med förtroendeuppdrag. Vänsterpartiet menar också att man falla drivas av viljan att förändra samhället och att genomföra den politik man går till val på, inte att få en hög inkomst för egen del. Därför vill vi återremittera ärendet för att se över nivån på arvoden och utreda en modell där ingen kan ha ett arvode på mer än 1,0 alltså 100 % i den regionkommuner, Region Västerbotten” – Liselotte Olsson Vänsterpartiet
Oavsett arvodenas storlek får ingen vänsterpartistisk politiker ut mer än max ca 29 000 kr efter skatt. Alla förtroendevalda för Vänsterpartiet skänker 10% på politikerarvodena innan skatt, eller allt utöver 29 062 + skatt till Vänsterpartiet. Oberoende av om det är riksdagsledamöter som Jonas Sjöstedt, en fritidspolitiker i kommunen, eller någon av våra regionpolitiker.
Liselotte Olsson, Vänsterpartiet, regionråd och 2:e vice ordförande Regionstyrelsen, Region Västerbotten
Daniel Johansson, Vänsterpartiet, distriktsordförande Vänsterpartiet Västerbotten
Jonas Karlberg, Vänsterpartiet, ordförande Utskottet för primärvård och tandvård, Region Västerbotten
Kopiera länk