Nyhet

Dags att nominera till olika uppdrag i landstinget!

Till alla medlemmar och partiföreningar i Västerbotten
Efter ett framgångsrikt landstingsval har Vänsterpartiet blivit landstingets näst största parti i Västerbotten. Distriktsstyrelsen kommer den 10 nov. att välja partiets representanter på de olika uppdragen. Inför detta uppmanas alla medlemmar och partiföreningar att nominera personer som de anser ska representera partiet på olika uppdrag i länet. I bilagorna nedan hittar ni dels alla uppdrag som är möjliga att nominera till och dels en skiss över hur den nya politiska organisationen för regionen ser ut. Lägg märke till att nämndemännen i Förvaltningsdomstolen, Hovrätten och Kammarrätten väljs först under hösten 2019.
Valberedningen ser gärna att personer som nomineras är tillfrågade om de är villiga att kandidera till uppdraget och att den som nominerar lämnar kontaktuppgifter exempelvis mail och telefonnummer till den som nomineras. Om personen inte är tillfrågad så skriv det i din nominering. Glöm inte att du kan nominera dig själv också. Nomineringar mailas direkt till valberedningen på:   [email protected]
OBS! Nomineringarna ska vara inne senast 24 oktober, kl. 24:00. 
Valberedningen för Vänsterpartiet Västerbotten 
Kopiera länk