artikel

6 timmars arbetsdag på Skellefteå lasarett!

Vänsterpartiet driver igenom 6 timmars arbetsdag på Skellefteå lasarett

6 timmars arbetsdag är en politisk fråga som har hög prioritet för Vänsterpartiet. Den har potential att bli den stora enande frihetsreformen med förbättringar för barnen, jämställdheten och demokratin samt svarar mot ett arbetsliv som gynnar människan, inte kapitalet. Trots en enorm ökning av vinster och produktivitet i näringslivet och offentlig sektor så har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden sedan 1973.

– Vi i Vänsterpartiet är väldigt glada att vi kunnat driva genom ett projekt med 6 timmars arbetsdag i Västerbotten. Det är ett litet steg på vägen till en ny arbetstidsnorm i Sverige, säger LiseLotte Olsson, landstingsråd (V).
Det blir städverksamheten vid Skellefteå lasarett som från och med den 1 mars 2017 och 1,5 år framåt ska ingå i ett pilotförsök med arbetstidsförkortning inom Västerbottens läns landsting. Samtliga medarbetare med en tjänstgöringsgrad på minst 70 procent deltar i försöket som pågår den 1 mars 2017 till den 30 september 2018. Totalt rör det sig om ett trettiotal personer som ska arbeta kortare dagar med bibehållen ordinarie lön. För den som arbetar heltid blir en arbetsdag sex timmar i snitt.

– Dagens arbetsmarknad går i allt högre grad mot ett arbetsliv präglat av ökad intensitet, stress och högt tempo och många har svårt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap, familj och fritid. Kortare arbetsdagar ger förutsättningar för ett bättre mående och högre livskvalité. Det känns därför extra kul att få lyfta städverksamheten i Skellefteå som visat på höga sjuktal, säger LiseLotte Olsson.

Vänsterpartiet arbetar för att Västerbottens läns landsting ska vara en attraktiv arbetsplats och en arbetstidsförkortning ökar förutsättningarna att rekrytera och behålla medarbetare i den omfattning som landstingets verksamheter kräver. Det finns redan idag arbetstidsmodeller på ett stort antal avdelningar som ger en arbetstidsförkortning på mellan 12-15 % med bibehållen lön. Detta var något som Vänsterpartiet drev igenom redan 2004.

Kontakt:

LiseLotte Olsson, landstingsråd (V) Västerbottens läns landsting

070-357 21 67, 070-296 52 00 E-post: [email protected]

Här hittar du pressmeddelandet: Pressmeddelande (V) 6 timmars arbetsdag Skellefteå lasarett

Kopiera länk