artikel

Rapport från landstingsgruppen ang. ÖNH i Skellefteå och Lycksele

Rapport från landstingsgruppen

Vi har just avslutat två dagars fullmäktigesammanträde där ett av de stora debattämnena blev stängningen av Öron- Näsa- Halsmottagningen i Skellefteå, ett ämne som också har omskrivits och debatterats i media de senaste veckorna. Stängningen grundar sig i de alltför stora kostnadsökningar som främst hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarar för sjukhusvården i länet, har haft det senaste året. För att anpassa verksamheterna till den budget som redan var lagd fattade en enig nämnd i februari beslut om en rad förändringar och i vissa fall neddragningar. Mer om bakgrunden och sammanhanget går att läsa i denna debattartikel: https://norran.se/asikter/debatt/framtidens-sjukvard-saknar-inte-utmaningar-540204

Det är naturligtvis aldrig roligt att vara delaktig i neddragningar och begränsningar, när vi i själva verket tvärtom vill vara med och bygga ut och stärka välfärden och sjukvården. Den situation vi befinner oss i har en rad historiska orsaker, och vi får helt enkelt laga efter läge med sikte på framtiden. Därför ansåg vi att bla stängningen av ÖNH-mottagningarna i Skellefteå och Lycksele var godtagbara, med tanke på att det samtidigt handlar om att bli kvitt beroendet av dyra stafettläkare och att viss ÖNH-verksamhet, tex hörappararutprovning och operationer, kommer att finnas kvar. Förhoppningen är också att det går att rekrytera fasta läkare framöver och då öppna mottagningarna igen. Stängningen ska också sättas in i ett sammanhang där målet är likvärdig vård över hela länet och nämnden arbetar för att tex Stressrehabiliteringens verksamhet ska bli mer tillgänglig i Skellefteå och det sker utveckling av både lokaler och tex Medicinklinikens verksamhet på orten, så det handlar inte om någon nedmontering av Skellefteå lasarett som vissa vill göra gällande.

unspecified
Jessica Åhlin (V), andre vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten.

Nu när beslutet har blivit mer känt och befolkningen i Skellefteå reagerar starkt har främst Liberalerna och Kristdemokraterna tyvärr drivit en ganska ohederlig debatt. Trots att beslutet som sagt fattades av en enig nämnd där Liberalerna har en ordinarie ledamot och Kristdemokraterna en ersättare hävdar man nu att man inte har förstått bakgrunden, känner sig förd bakom ljuset och vill inte stå för konsekvenserna. Den typen av retorik känner säkert fler igen från andra sammanhang och den gagnar knappast varken förtroende för politiken eller möjligheterna att bygga en fungerande verksamhet. Märkligt nog hörs inga reaktioner från Lycksele, där samma typ av förändring kommer att ske även om verksamheten har varit mindre.

Om någon har fler funderingar kring ÖNH eller annat som rör sjukhusvården går det bra att kontakta Jessica Åhlin som är andra vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden: [email protected]

Under det som återstår av tiden fram till sommaren kommer vi främst att arbeta med nästa års landstingsbudget och regionbildningen. Även om ekonomin är fortsatt kärv gläds vi över de ökade statsbidrag och riktade insatser som (v)i har förhandlat fram med regeringen. De extra pengarna kommer vi att satsa på bland annat personalfrämjande åtgärder där försöken med sex timmars arbetsdag äntligen ska komma igång till hösten.

Kopiera länk