Evenemang

Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten!

Medlemsmöte 13 februari i Lycksele

Välkommen till mötet på Ansia i Lycksele lör. 13 febr. Det är ett kongress-förberedande möte. Under dagen diskuteras motioner och andra aktuella kongressfrågor, dessutom väljs 9 ombud från länet. Mötet är avgiftsfritt.

” Partikongressen är partiets högsta instans”

Träffen på Ansia i Lycksele startar 10:00 med förmiddagsfika från 9:30 och avslutas 16:30. Anmäler du dig senast fredag 5 februari så inkluderas för- och eftermiddags-fika samt lunch. Partidistriktet står för reseersättning men utgår ifrån att partiföreningarna samordnar resor och om möjligt åker kollektivt. Anmälan görs till [email protected]

Dagordning:

1. Ordförande Bore Sköld öppnar mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av: – Ordförande och sekreterare för mötet samt justerare tillika rösträknare
4. Mötesordning och regler
5. Kongressdokument och motioner
– Gruppdiskussioner
– Återsamling och redovisning.
6. Val av ombud
7. Mötet avslutas.

Vänsterpartiets kongresshemsida:

https://www.vansterpartiet.se/kongress2016
Här kan du bl.a. läsa om:
– Det ekologiskt-ekonomiska programmet
– Föreslagna stadgeändringar
– Programkommitténs förslag till förändringar av partiprogram (Emelie Kinberg från programkommittén)
– Hur du skriver motioner m.m. Kom ihåg att motionerna till kongressen ska vara inne hos partikansliet senast 5 februari.

Välkommen!

Kopiera länk