artikel

Transatlantiskt demokratihaveri och nationalistisk flyktingfobi

alarm

Vi lever i ett samhälle där vi får vara med och bestämma vart fjärde år.
Vart fjärde år får vi, i de allmänna valen, bestämma vilka som ska bestämma över oss.
Det är det vi kallar demokrati.
Vi lever samtidigt i en värld där de som bestämmer över oss vill att marknaden ska bestämma över oss genom att överlåta allt mer makt till internationella politiska auktoriteter som EU och dess kommission. Vad som diskuteras där får vi som samhällsmedborgare sällan reda på.

I dagsläget är det alltså vi, som vart fjärde år får möjlighet att bestämma vilka som ska välja de som bestämmer och verkställer över majoritet av den lagstiftning som vi råder under. Låter det krångligt?
Det är den demokrati vi har valt.
Idag förhandlar EU och USA om ett transatlantiskt handelsavtal, TTIP, vilket bl.a. ger multinationella företag möjligheten att stämma stater ifall de hindrar effektiv handel. Vad detta innebär är högst oklar, vilket såklart blir resultatet av ett avtal som i stor hemlighet manglas fram av okända parter på en politisk nivå så långt ifrån våra ögon och öron att vi nästintill omöjligt kan nå informationen. Och vårt inflytande över processen? Den är mer eller mindre obefintligt. Nå, det vi idag vet är att makten över politiken läggs över i händerna på gigantiska vinstdrivande privata företag, eller ”marknaden” som det så sött brukar kallas.
När handelsavtalet har trätt i kraft kommer sålunda den ovan beskrivna processen av demokratiskt inflytande förflyttas ytterligare. Helt enkelt: Vart fjärde år bestämmer vi vilka som bestämmer över oss, som i sin tur bestämmer vilka som bestämmer över oss, vilket inte längre spelar någon roll för att de har bestämt att marknaden ska bestämma över oss.

Vi lever i en värld där hälften av världens förmögenheter ($$$) ägs av den rikaste 1%.
Den rikaste procenten har mer makt än alla människor sammanlagt. Den här 1% kan snart få möjlighet att stämma nationer och folk oför att på så vis tillskansa sig näst intill oändlig makt (unlimited power). De här 1% kontrollerar en stor del av världen i och med att de kontrollerar en majoritet av världens faktiska ekonomi. Deras enda syfte är att bli ännu rikare, vilket de hela tiden blir, och därför ökar sin makt ytterligare. Men vi får ju rösta vart fjärde år.

Vi lever i en värld som håller på att förstöras på grund av våra beslut. Beslut där klimatförändringarna förändrar samhälle och miljö på ett förödande vis med oöverskådliga konsekvenser. Konsekvenser där skillnaden mellan fattig och rik blir allt större, där folk flyr för sina liv på grund av svält och krig. Samtidigt ser vi på.
Men vi ser natointe bara på. Vi bestämmer att våra utsläpp av växthusgaser tillåts öka för att vi ska ha det bra. Vi tillåter att vapen produceras och säljs till krigshärjade länder för att vi ska blir rika. Vi deltar i krig, och överväger att gå med i NATO för att vi ska känna oss säkra.
Vi inser inte att det är vi som har bestämt att människor tvingas på flykt.
Det är vi som har bestämt att människor drunknar och dör.
Vi lever i en värld där vi bygger murar och sätter upp stängsel för att stänga ute de som flyr. Vi tillåter att vapen används mot de som trotsar dessa murar och vi villkorar folks rätt till asyl.
Vi lever i en värld där människor behandlas olika beroende på hudfärg, där folk inte ges samma rättigheter på grund av deras hudfärg, där skolbarn mördas på grund av deras hudfärg.

Vi lever i en värld som håller på att förstöras på grund av våra beslut. Beslut där klimatförändringarna förändrar samhälle och miljö på ett förödande vis med oöverskådliga konsekvenser. Konsekvenser där skillnaden mellan fattig och rik blir allt större, där folk flyr för sina liv på grund av svält och krig. Samtidigt ser vi på.
Men vi ser inte bara på. Vi bestämmer att våra utsläpp av växthusgaser tillåts öka för att vi ska ha det bra. Vi tillåter att vapen produceras och säljs till krigshärjade länder för att vi ska blir rika. Vi deltar i krig, och överväger att gå med i NATO för att vi ska känna oss säkra.
Vi inser inte att det är vi som har bestämt att människor tvingas på flykt.
Det är vi som har bestämt att människor drunknar och dör.
Vi lever i en värld där vi bygger murar och sätter upp stängsel för att stänga ute de som flyr. Vi tillåter att vapen används mot de som trotsar dessa murar och vi villkorar folks rätt till asyl.
Vi lever i en värld där människor behandlas olika beroende på hudfärg, där folk inte ges samma rättigheter på grund av deras hudfärg, där skolbarn mördas på grund av deras hudfärg.

Vi lever i en värld där en mördare hatas av alla, men hyllas av andra. Det är en värld där rasism hyllas, där nationalism hyllas, där mord på barn hyllas. Det är en värld där vi accepterar rasism, och vi accepterar nationalism. Det är en värld där vi har bestämt att ett av våra starkaste politiska partier är rasistiskt och nationalistiskt. Vi lever i en värld där det partiet lägger ut kartor, för att underlätta för sina anhängare att bränna asylboenden. Vi lever i en värld där våra valda politiska företrädare har bestämt att konsekvent anpassa sig efter detta parti. Detta parti, vars politik sprider sig som ett aggressivt virus. Detta parti vars partis idéer tillåts bli verklighet.
Vi lever i en värld där vi vänder kappan efter vinden, istället för att vända vinden.

Men vi lever också i en värld där vi välkomnar flyktingar, där solidaritet och medmänsklighet är ledord, där vi står upp mot nationalister och rasister, där vi tar hand om våra medmänniskor för att det är vår skyldighet, där vi säger ifrån, protesterar, och aldrig ger upp.
Men det är inte marknaden som tar hand om dessa flyktingar. Det är vi, folket, tillsammans.

Tack och lov får vi rösta vart fjärde år.


Bore Sköld
Ordförande Vänsterpartiet Västerbotten

Kopiera länk