Nyhet

Ny distriktsordförande: Bore Sköld

Hej kamrater i Västerbotten.

Vi är Sveriges rödaste län. Det är vi inte av en slump. Tack vare en politisk medvetenhet hos länets medborgare har kunskap om våra idéer och tankar spridit sig och fått fäste. Vi har att tacka varandra för detta.Bore 2015 1

Vi är Sveriges rödaste län. Det är vi inte av en slump. Tack vare en politisk medvetenhet hos länets medborgare har kunskap om våra idéer och tankar spridit sig och fått fäste. Vi har att tacka varandra för detta.

Under de senaste åren har vår organisation växt till rekordhöga nivåer och människor i allmänhet har börjat se Vänsterpartiet som ett trovärdigt och betydelsefullt alternativ för politisk förändring. Detta gäller än så länge främst för Västerbotten, och det måste vi vara stolta över. Det är nu vi ska visa resterande delen av landet hur man går till väga för att bygga ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi ska fortsätta växa, och vi ska fortsätta sprida våra budskap och vår kamp; på arbetet, i hemmet och bland våra vänner.

Vi som Vänsterpartister i Västerbotten är en del i ett större parti, där vi följer nationellt framtagna program. Vi ska aldrig tala med kluven tunga, men jag tror att det är absolut nödvändigt att vi blir bättre på att driva den lokala politiken framför den nationella.

För att Vänsterpartiet i en kommun eller stadsdel ska växa, i såväl organisation som i antal röster, är det nödvändigt att vi vänder oss direkt till medborgarna för ge svar på deras frågor. Bemöter vi inte deras egna problem med politiska lösningar kommer de sällan gå med i kampen för förändring. De måste stå för problemförklaringen, vi står för lösningsförslagen, och tillsammans vinner vi striderna.
I korta ord menar jag att det är viktigt att tillåta och uppmuntra partiföreningarna att hitta sina egna politiska frågor och låta de driva dessa. Det är så vi växer, organiserar, och det är i förlängningen så vi vinner val.

Jag hoppas, att tillsammans med alla er kamrater, under året få många möjligheter att diskutera och utveckla vår gemensamma politik för Västerbotten och dess kommuner. Distriktsstyrelsen kommer i år att lägga stort fokus på studiearbete i form av kurshelger och dylikt. Målet är att alla våra medlemmar ska känna sig nöjda med den politiken vi för i länet och kommunerna samt trygga i sin kunskap om våra grundläggande ideologier.

Hoppas ni alla får en trevlig sommar, och om inte förr, så ses vi förhoppningsvis på Jonas Sjöstedts sommartal i augusti.

Bore Sköld
Nyvald ordförande för Vänsterpartiet Västerbotten

Artikel i Västerbottens Folkblad

Kopiera länk