Landstinget

Visa engagemanget respekt!

Som väntat blev folkomröstningen inte slutet på en hård debatt om inlandssjukvården. Den riskerar stället att bli början på en ny, ännu hårdare debatt och det kommer inte gynna sjukvården i vårt län. Som vi ser det börjar vägen till ett bättre samtalsklimat med att omröstningsresultatet och engagemanget kring inlandssjukvården visas respekt av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i länet. Många har påtalat att omröstningsfrågan var krånglig och att debatten mellan Ja och Nej ibland var svår att förstå. Det har antagligen påverkat valdeltagandet men också att de som röstat gått på magkänsla. 53000 västerbottningar har inte bara röstat för solidaritet med Åsele och Dorotea, även om det är viktigt nog, de har röstat för att det givetvis ska finnas bra sjukvård i hela länet. Det gör det än svårare att förstå de första beskeden från Socialdemokraterna att omröstningen inte behöver beaktas i framtida budgetarbete.

Sjukvården i Västerbotten står inför stora utmaningar. Landstinget brottas redan nu med underfinansiering. Vi har en bra sjukvård, i hela länet, men det finns en oro hos befolkningen om det går att bo kvar i de mer glest befolkade delarna, vi har en allt tuffare arbetsmiljö på flera av landstingets arbetsplatser och vi har svårt att rekrytera personal på vissa ställen.

Att sjukvården är underfinansierad beror på främst på två saker. För det första går det idag att lindra och bota sjukdomar som vi knappt visste fanns för 20 år sedan. Nya undersökningsmetoder och nya behandlingar mot till exempel cancer och reumatism är en fantastisk utveckling, men vi kan inte blunda för att det kostar.

Den andra delen av underfinansieringen har att göra med oviljan från staten att finansiera sjukvården fullt ut. När regeringen inte räknar upp statsbidragen till kommuner och landsting så blir det åtstramningspolitik i landstingen. Den logiken är självklar.

Det här behöver vi prata om i Västerbotten! Vi behöver ett brett samtal mellan politik, medborgare, personal, föreningar, fackförbund, pensionärsorganisationer med flera om hur vi i Västerbotten ska möta framtiden med allt fler möjligheter för sjukvården, människors allt högre krav och hur vi ska betala för detta.

För att det ska vara möjligt så behöver några saker göras omgående:
Folkomröstningsresultatet behöver visas respekt, ställningskriget om sjukstugan i Dorotea och ambulansen i Åsele måste få ett slut. Tonläget i debatten måste dämpas. Underfinansieringen måste erkännas, av båda de politiska blocken. Det går inte att fortsätta låssas som om mindre kulturverksamhet skulle kunna finansiera sjukvårdens utveckling. Om vi tog bort alla regionala kultursatsningar i länet skulle det inte ens finansiera sjukvårdens utveckling under nästa år. Engagemanget som finns kring vården måste tas tillvara för att utveckla både hälsa och sjukvård i Västerbotten.

Vi och vårt parti ska göra vad vi kan för att bidra till det, men vi kan inte göra det själva.

Maria Grip och Helen Forsberg, Vänsterpartiet

Kopiera länk