Nyhet

Frågor och svar: Folkomröstningen om sjukvård 8 september

Varför?
Det har varit stora protester i Västerbotten efter nedskärningar på inlandssjukvården. Sparpaketet ”projekt balans” röstades igenom av S och Mp i landstinget hösten 2011 med bland annat indragning av ambulans i Åsele och Malå och borttagande av vårdplatser i Sorsele och Dorotea.

Efter protesterna har åtgärderna mildrats. Ambulansen i Malå finns kvar, den finns vårdplatser i Dorotea och Sorsele, men nu bara 2, och ambulansen i Åsele har ersatts med en akutbil.

Protesterna har dock varit fortsatt stora och det har samlats in ca 25 000 namn för en folkomröstning.

Vänsterpartiet har en viktig del i protesterna. Vi lämnade majoriteten i landstinget eftersom vi inte kunde ställa upp på nedskärningarna, det var vi som från fösta dagen satte fokus på de största svagheterna i sparpaketet, och det har haft stor betydelse.

Hur lyder folkomröstningsfrågan?
Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.

 Vill du ge västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

Varför är frågan så krånglig?
När frågan skulle formuleras var det den bästa möjliga kompromissen. Doroteaupproret har samlat in namn kring en väldigt vid fråga, om rättvis vård i hela länet och ville ha frågeställningen så bred som möjligt. Partierna i lanstingsfullmäktige ville smalna av frågan så att det innan folkomröstningen är tydligt vad man röstar ja eller nej till.

Ville Vänsterpartiet ha en folkomröstning?
Egentligen inte, men för att undvika en folkomröstning hade majoritetspartierna (S och Mp) behövt ta protesterna på allvar och ändra sina beslut. Vänsterpartiet har röstat för en folkomröstning i landstingsfullmäktige eftersom besluten om neddragningarna fortfarande ligger fast.

Vad tycker Vänsterpartiet?
Vi vill utveckla inlandssjukvården, inte avveckla. Neddragningen i Åsele och Dorotea ger väldigt små besparingar, samtidigt som det skapar stor oro hos befolkningen.

Samtidigt går det inte att ha det som vi alltid har haft det när befolkningen minskar. Vänsterpartiet tycker att förändringar ska göras tillsammans med befolkning och personal, för att se till att det finns bra vård så nära människorna som möjligt.

Kring Åsele och Dorotea är det bara att backa, och se till att det finns både ambulans och sjukstugeplatser, och sen börja bygga upp förtroendet mellan landstinget, vården och medborgarna.

Det går att göra mer med bra samarbete mellan kommunerna och landstinget. Dessutom finns numera bra teknik för att kunna göra undersökningar på sjukstugorna så att patienter, som ofta är gamla och sjuka, inte ska behöva åka till Lycksele eller Umeå.

Vad säger de borgerliga partierna?
Att allt ska finnas kvar. Skillnaden mellan V och de borgerliga partierna är att vi har finansierat våra förslag om bättre inlandssjukvård med en skattehöjning som vi föreslagit. Borgarna menar till exempel att privatiseringar skulle göra vården billigare, något som under flera år visat sig inte stämma.

 

Vad är det egentliga problemet?
Grundproblemet är att sjukvården i hela Sverige har för lite pengar. Jämför man med andra länder är svensk sjukvård billig och när man fråga svenskarna så vill de gärna lägga mer pengar på sjukvård.

Den borgerliga regeringen har istället lagt pengar på exempelvis jobbskatteavdrag och subvention av hushållstjänster. Varje år har landstinget i Västerbotten fått mindre pengar av staten än vad löneutveckling och prisökningar kostar. Det betyder att Reinfeldt och Borg varje år kräver av landstingen att de ska skära ner.

Vad betyder en ja-röst i omröstningen?
Att Åsele åter igen får en stationär ambulans och att Dorotea får 4 vårdplatser.

Det kan tyckas vara en liten fråga, men det är viktigt att västerbottningarna visar att de här nedskärningarna inte varit vettiga och att de inte gjorts på ett vettigt sätt.

Kommer resultatet i folkomröstningen att respekteras?
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bestämt att det behövs ett valdeltagande på 50 procent för att de ska följa omröstningens resultat.

Får hela länet rösta?
Ja. Alla röstberättigade i Västerbotten får rösta.
Röstkorten kommer vecka 34, och förtidsröstningen börjar 26 augusti. All praktisk information som vallokaler, röstsedlar o.s.v. finns på www.vll.se

Om det blir ett Ja i omröstningen, kommer pengarna till Åsele och Dorotea tas från någon annan verksamhet?
Nej, kostnaden för att behålla ambulansen i Åsele och vårdplatserna är en så minimal del av landstingets budget att pengarna kan tas från landstingets överskott och behöver inte tas från någon annan verksamhet.

Vänsterpartiet vill ha sjukstugor i alla länets inlandskommuner. Det är ett bra komplement till vården på sjukhusen. Vi vill också utveckla den vårdformen, med mer distansöverbryggande teknik, med mer vård nära medborgarna, med snabbare utskrivning från sjukhusen till sjukstugorna.

 Är vården i vårt län osäker i dagsläget?
Nej. Vi har en väldigt bra vård i vårt län, som man kan känna sig trygg med. Men den kan bli bättre, med ett Ja i folkomröstningen och ett ännu starkare Vänsterparti efter nästa val.

Kopiera länk