Landstinget

Behoven ökar- vården måste få kosta!

Idag har landstingets gruppledare Maria Grip haft pressträff och presenterat landstingsgruppens budgetförslag för medierna.  Det tydligaste budskapet var frågan om ytterligare åtstramningar eller att satsa på vården i länet:

”- Vägvalet står mellan att fortsätta besparingarna inom sjukvården eller skjuta till mer pengar. Min bedömning är att vi behöver satsa på vården i länet, inte strama åt ytterligare” säger Maria Grip, gruppledare för Vänsterpartiet. ”Vi föreslår en skatthöjning för att möta vårdbehoven i länet.  Då måste hälsocentralerna stärkas, avgifterna sänkas och det behövs mer personal i sjukvården. Det är också hög tid att landstingets anställda också får rätt till heltid.”

God vård och bra hälsa måste få kosta. Det behövs fler människor som arbetar i vården, både för arbetsmiljön och vårdkvaliténs skull.  I Västerbotten har vi bra sjukvård, en god men ojämlikt fördelad hälsa, en hårt pressad personal och Västerbottningar som avstår från vård av ekonomiska skäl. En annan väg är möjlig. När det gäller den  uppmärksammade frågan om vården i inlandet har Vänsterpartiet avsatt pengar  för att utveckla akutsjukvården i glesbygd.

”- Det räcker inte med att Åsele får en riktig ambulans eller inrätta vårdplatser i Dorotea, förtroendet efter panikförslagen i höstas är så skadat. Vänsterpartiet har avsatt pengar för utveckling av sjukvården i glesbygd och det måste göras tillsammans med befolkning och personal i inlandets kommuner” fortsäter Maria . ”Först då kan vi få fram långsiktiga lösningar som befolkningen kan känna sig trygg med.”

För att en annan politik ska vara möjlig behövs ökade intäkter, därför föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning på 50 öre. För en kvinnlig medelinkomsttagare innebär det 86 kr/månaden och för en manlig medelinkomsttagare 113 kr/månaden.

”- Den som tar ansvar för sjukvården finansierar den. Så länge regeringen fryser statsbidragen och väljer sänkta skatter framför välfärd så är valet i Västerbotten litet. Vill vi satsa på sjukvård behöver vi höja landstingsskatten, något annat alternativ finns i dagsläget inte” avslutar Maria Grip

Kopiera länk