Nyhet

Norrbotniabanan i riksdagen

14/12 röstade vi i riksdagen om bygget av Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. En sådan järnväg har stor betydelse för utvecklingen av övre Norrland. Utan en modern järnväg och moderna kommunikationer blir det svårare att få och behålla investeringar och produktion. Järnvägen har också stor betydelse för miljön och för att kunna minska såväl person som godstrafik på väg. I Västerbotten hävdar alla partier att de är för banan, men något verkar ske med de borgerliga ledamöterna på planet ner till Stockholm.
Alla vi rödgröna, vänsterpartister, miljöpartister och socialdemokrater röstade för att bygga banan. Alla borgerliga ledamöter och sverigedemokrater röstade emot den. De borgerliga ledamöter som är för banan i Västerbotten är emot den när de kommer till Stockholm. Det är inte så trovärdigt. Det enda argument som de hävdar för att rösta emot banan är att den inte skulle vara finansierad. Men det stämmer inte. Det är de borgerliga partierna som inte vill finansiera banan. Vänsterpartiet avsätter pengar i budgeten för bygget.
Men frågan om Norrbotniabanan kommer tillbaks till riksdagen. EU har gått med på att medfinansiera bygget. Vi kommer att ta upp frågan igen och igen. Så de borgerliga politiker som svek i den här voteringen kommer att få en ny chans.

Jonas Sjöstedt (V)

Kopiera länk