Nyhet

Sjöstedt frågar miljöministern om kärnkraftverket i Pyhäjoki och om Piteälven

I Finland planeras bygget av ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, bara 16 mil från Skellefteå.

– Jag beklagar det finska beslutet att bygga ny kärnkraft och att dessutom göra det så nära Västerbotten och Norrlandskusten, menar Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Han har nu ställt en interpellation till miljöminister Lena Ek där han vill höra regeringens syn på placeringen av det planerade kärnkraftsverket.

– Lena Ek företräder ett parti som säger sig vara emot ny kärnkraft och för att istället bygga ut de förnyelsebara alternativen. Men hur ställer sig miljöministern och regeringen till att det byggs ny kärnkraft i Sveriges omedelbara närhet? undrar Sjöstedt.?

– Överledning av vatten från Piteälven till Norge!

Ett norskt och svenskt företag planerar av avleda vatten från den skyddade nationalälven Piteälven till ett nytt vattenkraftverk i Norge.

– Piteälven är en av våra nationalälvar som vi har beslutat ska skyddas mot utbyggnad. Därför är det orimligt att avleda stora vattenmängder till ett nytt kraftverk. Stora naturvärden och fiskeintressen står på spel. Det är viktigt att regeringen nu ger klart besked i denna sak, menar Jonas Sjöstedt (V) som har skrivit en fråga om saken till miljöminister Lena Ek.

Frågan bifogas i sin helhet.

Skriftlig fråga 2011

Kopiera länk