Nyhet

Vänsterpartiets budgetförslag

– Vänsterpartiets budgetförslag leder till att fler får arbete och att välfärden stärks. Regeringen pratar om arbetslinjen, medan vi skapar jobben, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet i en kommentar till budgetmotionen.

Med Vänsterpartiets budgetförslag skapas 125 000 nya jobb och utbildningsplatser. Budgeten innehåller stora satsningar på flera områden, bland annat fler anställda i äldreomsorgen, 25 000 lärlingstjänster istället för sänkt krogmoms och byggande av 20 000 hyresrätter om året. Vänsterpartiet gör miljardinvesteringar i gröna jobb, hållbar utveckling av den svenska industrin och en kraftigt utökad järnvägskapacitet.

– Det här är en budget för fler och bättre jobb men också för ökad jämställdhet. Förslaget stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden och utjämnar löneskillnader, säger Ulla Andersson.

Några förslag ur Vänsterpartiets budgetmotion:

 • Vi genomför en rejäl satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver byggas ut och förbättras. Vår satsning ger 2 500 fler anställda per år.
 • I stället för mer pengar i krogägarnas plånböcker satsar vi på en generationsväxling på arbetsmarknaden. 25 000 jobb skapas genom satsningar på lärlingsanställningar i bristyrken, traineeprogram i offentlig sektor och omsorgsjobb. Samtidigt tas äldre anställdas kompetens tillvara.
 • Sverige ska vara en ledande industrination. Vänsterpartiet vill införa en riskkapitalfond för hållbar industriell utveckling och avsätter särskilda medel för att stödja innovationer och utveckling inom mindre företag. Vi föreslår ett skatteavdrag för forskning och utveckling. Vi avsätter också särskilda medel för att stödja branschprogram inom exempelvis vindkrafts och besöksnäringen.
 • Byggandet av hyresrätter behöver öka till 20 000 om året. Därför inför vi ett Investeringsstöd. Vi genomför en omfattande upprustningssatsning på miljonprogrammen och på välfärdslokaler som skolor, förskolor och äldreboenden. Tillgängligheten förbättras genom ett särskilt investeringsstöd.
 • Genom våra satsningar på kraftigt ökad kapacitet på järnvägen kan förseningar på allvar minskas för både människor och gods. Vi presenterar också en rad förslag för att öka resandet med kollektivtrafik. Genom dessa satsningar skapar vi många nya jobb.
 • Vi vill genomföra en miljardsatsning på gröna jobb för miljön och klimatet. Ett nytt klimatprogram med stöd till kommuner, landsting och företag för att bygga ut vindoch solkraft. Vi föreslår ett avdrag för energieffektivisering av småhus och ett stöd för konvertering till solenergi och direktverkande el.
 • Vi vill höja kvaliteten i skolan, förskolan, äldreomsorgen och sjukvården genom att anställa mer personal och öka anslagen. Genom att värdesäkra statsbidragen till kommunerna skapas ett ekonomiskt utrymme för fler arbetstillfällen och bättre kvalitet.
 • Vi presenterar en miljardsatsning på förebyggande arbetet för ökad hälsa, vi inför en vårdplatsgaranti och en satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.
 • Vi föreslår en skolmiljard som riktas särskilt till skolor där behoven är som störst. Vi gör en stor satsning för att alla ska ha rätt till gymnasieutbildning innan de fyller 25 år och vi gör en stor satsning på att minska barngruppernas storlek i fritids och genom fler anställda. Vi höjer studiemedlen.
 • Vi vill skapa ett arbetsliv där fler får plats. Vi vill avveckla tvångsarbetet i regeringens Fas 3. Istället vill vi genomföra en bred satsning på utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till jobb och som rustar människor med kunskap.
 • Vi vill också avskaffa RUT-avdraget och istället förbättra vardagen för alla dem som arbetar kvällar, nätter och helger genom att lägga pengarna på 15 000 platser inom barnomsorg på obekväm arbetstid.

Ladda ner en sammanfattning av budgetmotionen här

Ladda ner hela budgetmotionen här

Kopiera länk