Nyhet

Vänsterpartiet i Västerbotten nominerar Jonas Sjöstedt!

Resultatet av den rådgivande medlemsomröstningen i Västerbotten om nominering av partiledarkandidat och delat partiledarskap är nu klart!

 

Som ett av två partidistrikt i Sverige så har Vänsterpartiet i Västerbotten låtit sina medlemmar få säga sitt om vem eller vilka de vill se som partiordförande för Vänsterpartiet. Dessutom fick medlemmarna frågan om de vill se ett delat partiledarskap eller ej. De personer som ville se ett delat partiledarskap ombads ange två namn på partiledarkandidater.

I redovisningen av röstsammanräkningen per person så har namnen från både röstsedlarna med ett delat partiledarskap och röstsedlarna med en partiledare räknats samman.

Jonas Sjöstedt är den person som Västerbottens medlemmar har störst förtroende för. Hans namn fanns på 86 procent av valsedlarna.

Ulla Andersson fanns med på 32 procent av valsedlarna och Rosanna Dinamarca på 30 procent av valsedlarna.

Vid sitt sammanträde under söndagen beslöt distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Västerbotten att utifrån resultatet i den rådgivande medlemsomröstningen nominera Jonas Sjöstedt som partiordförande, antingen som ensam partiordförande eller alternativt som en av två i ett delat partiledarskap.

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Västerbotten tar däremot inte ställning till frågan om ett delat partiledarskap.

Kopiera länk