Allmänt

Lär av privatiseringarna i ditt län, Maud Olofsson!

I riksdagens partiledardebatt i januari hävdade Maud Olofsson att privata alternativ i vården inte ens är en tanke i Västerbotten. Men bästa Maud Olofsson, vet du inte att Dragonens Hälsocentral i Umeå, en av landets största vårdcentraler, drivs i privat regi? 

Från juni 2006 drivs Dragonens Hälsocentral av ett privat företag. Verksamheten betalas av landstinget och kostnaden har blivit 25 procent högre än när landstinget skötte den. Eftersom landstinget betalar får alla samma tillgång till vården, men den privata vården visade sig väldigt mycket dyrare än den offentliga: I detta fall 15 miljoner dyrare. Den privata vårdcentralen tog nästan hela ökningen av resurser som primärvården i Västerbotten fick under 2007. Vänsterpartiet hade hellre fördelat de pengarna till alla vårdcentralerna i Umeå och övriga länet.  Vänsterpartiet vill att sjukvården ska styras och drivas utifrån patientens behov och på lika villkor i hela Västerbotten och i övriga landet. Det ska inte finnas utrymme för en konflikt mellan patientens vårdbehov och ett privat företags egna intressen. Vi vill därför att sjukvården ska drivas offentligt, för att garantera en god vård för alla.

Samtidigt ska vi inte blunda för att den offentligt drivna sjukvården måste bli bättre. Den behöver inte minst mer resurser. Vänsterpartiet vill anställa mer personal, höja kvinnors löner, förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Det har vi råd med om vi låter bli regeringens orättvisa skattesänkningar som framför allt gynnar rika män i storstäderna. 

Regeringen har ändrat utjämningssystemet mellan landstingen så att mer pengar går till Stockholms landsting, som sänker skatten och omfördelar vårdresurser från fattiga till rikare områden. Nu fryser dessutom Maud Olofssons regering statsbidragen till landstingen för kommande år trots att sjukvården så väl behöver pengarna. Om vi ska ha privata verksamheter till högre kostnad så minskar möjligheten att ha en bra sjukvård ytterligare. Landstinget i Västerbotten får pressa kostnaderna på alla håll. 

Exemplet Dragonens Hälsocentral i Umeå visar att privat sjukvård kan bli väldigt mycket dyrare. Är det därför du i riksdagen undviker att ge hela bilden av privatiseringarna inom sjukvården i ditt hemlän, Maud Olofsson? 

När vi går till doktorn vill vi känna oss trygga med att vi får den behandling som vi har behov av. Inte den behandling som någon tjänar mest pengar på. Därför är det bäst att driva sjukvården gemensamt. Eller hur? 

Lars Ohly Partiledare  Maria Grip Landstingspolitiker Vänsterpartiet 

Kopiera länk