Allmänt

Meddelarskydd även för anställda hos landstingets entreprenörer

De offentligt anställdas meddelarfrihet finns inte av en slump utan för att garantera medborgarnas insyn och kontroll över skattepengarnas användning. Nu vill landstingets politiker att samma regler ska gälla för de som jobbar åt företag som har avtal med landstinget.
-Den som är anställd hos oss kan berätta för media om missförhållanden utan att någon har rätt att ta reda på vem som står bakom uppgifterna. Samma saker måste gälla i företag de som gör jobb åt landstinget, anser Maria Grip (V).

Vi har beslutat att ändra reglerna för upphandlingar så att vi även har med krav om meddelarskydd när nya avtal tecknas, säger Mona Andersson (S), ordförande i personalutskottet.   
Landstinget i Västerbotten upphandlar en mängd verksamheter, städning, transporter, matleverans, en del sjukvård osv. Hittills har man inte ställt krav på meddelarskydd, men nu ska det bli ändring.
 -En del landsting runt om i landet ställer redan dessa krav, och enligt vår information accepteras det av entreprenörerna när de väl får veta vad som gäller, framhåller Mona Andersson.
Frågan har uppmärksammats ytterligare när den borgerliga ledningen i Stockholm i sin stora privatisering av primärvården tog bort det gamla kravet på meddelarskydd.
-Detta är en viktig sak för att medborgarna ska kunna ha en bra insyn i hur de gemensamma resurserna används, betonar Maria Grip.
 

För mer information:
Mona Andersson 070 – 693 26 82
Maria Grip 0730 566 900

Kopiera länk