Allmänt

Sjukvården behöver mer resurser!

I dagens tidningar finns många rubriker om de besparingar som läggs på landstingets verksamheter. Det är ingen tvekan om att det 2008 kommer att krävas en stor omställning i landstinget. 

-Staten måste ta ett större ansvar för sjukvården, det är det man tydligast kan se nu när arbetet med landstingets verksamhetsplaner för 2008 är klara, säger Maria Grip, gruppledare för vänsterpartiet. Regeringen sänker skatterna för dem som tjänar mest samtidigt som man fryser bidragen till kommuner och landsting. Jag önskar verkligen att regeringen valt att göra tvärt om, fortsätter hon.

-När majoriteten i landstinget gjorde budget 2008 la vi ut alla pengar till kliniker och vårdcentraler, trots att vi egentligen borde ha en buffert på 100 miljoner kronor enligt lagstiftningen. Vi gjorde det för att vi vet att sjukvården behöver mer resurser. Det är tungt att det inte räckte, fortsätter Maria.
 Varje år ökar kostnaderna för sjukvården i västerbotten med ca 75 miljoner kronor. Detta på grund av att sjukvården kan göra allt mer och för att vi blir allt äldre och på så sätt behöver mer vård. Samtidigt lägger Sverige en lägre andel resurser på sjukvård än många andra västländer.

 Ska vi kunna utveckla vården i Västerbotten så måste staten ta ett större ansvar! Tillsammans med personalen i hälso- och sjukvården måste vi också hitta bättre system för att sålla bort saker som landstinget inte längre ska göra. Det är inte bra när för lite resurser innebär att personalen måste springa fortare, avslutar Maria.
 

För mer information, kontakta:
Maria Grip 0730 566 900

Kopiera länk