Allmänt

Stäm en träff med Lasse Ohly!

Nu är det klart att Lasse Ohly kommer till Västerbotten den 2-3 april.

Har du något förslag på vilka han borde träffa och samtala med? Eller, skulle du rentav själv vilja få prata med honom för en stund? Du kanske vill framföra det du tycker att han och Vänsterpartiet gör bra, eller kanske du vill upplysa honom om vad du tycker att vi har tänkt fel kring. Det kanske till och med finns saker som du tycker att vi som Vänsterparti borde ha tänkt på men som vi ännu inte har gjort. Nu har du chansen!

More...Skicka ditt förslag och en intresseanmälan med ditt namn och telefonnummer samt en motivering, så kanske Lasse gör just det besöket som du har föreslagit.

Skicka till: [email protected]

Lasses och Vänsterpartiets främsta uppgift är att driva politik så att vårt samhälle blir det bästa för det stora flertalet. Ett samhälle utan klyftor där människor trivs med sina livssituationer. Vad du tycker är därför värdefullt att veta. Var inte blyga, utan passa på!

Kopiera länk