Allmänt

Ansvar för en hållbar utveckling

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för att kunna uppnå detta är att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Om några veckor bildas en helt ny politisk organisation i Västerbotten. Ett kommunalt samverkansorgan, KSO, inrättas där 75 politiker från länets samtliga 15 kommuner samt landstinget ska utarbeta ett program för länets utveckling. Vi ska besluta om bland annat regional infrastruktur. Därtill ska vi se till att vara en aktiv part i frågor om regional demokrati. I många fall handlar vårt ansvarstagande om en hållbar utveckling. 

Vänsterpartiet har fyra av 75 platser i regionfullmäktige och två av 25 i regionstyrelsen.
Med det mandatet vill vi påverka regionfullmäktige att fatta beslut som gagnar såväl kvinnor som män i regionen, se till att den hållbara utvecklingstanken inte enbart handlar om ekonomi och miljö utan att man också tar lika stor hänsyn till den tredje aspekten i hållbar utveckling nämligen den sociala. 
Vänsterpartiet vill påverka regionfullmäktige att fatta beslut så att begreppet Hälsa ses som en tillväxtfaktor. Tidigare har man oftast uppfattat att ekonomiskt välstånd leder till god folkhälsa. Under de senaste åren har det framkommit flera belägg för att det starkaste sambandet går i motsatt riktning. Det gäller både på företagsnivå och nationell nivå. God folkhälsa kan vara en bidragande orsak till ekonomisk utveckling och inte bara resultatet av en sådan utveckling. Därför vill vänsterpartiet satsa rejält på folkhälsa. 

Om människor får förutsättningar att leva och bo och arbeta i hela regionen så leder det till hållbar utveckling och tillväxt. Västerbotten är en närande region, det måste vi ha klart för oss. Norrland bidrar starkt till övriga regioner med bland annat skogs- och mineraltillgångar. Vänsterpartiet vill verka för en jämställd och solidarisk samhällsplanering.
Vare sig du bor i Umeå eller Ammarnäs så ska vardagslivet fungera för dig. Tillgång till arbete och samhällsservice är grunden för utveckling av regionen. Till det vill vänsterpartiet också verka för att de människor som i dag står längst bort från delaktighet i samhället och arbetsmarknaden ska ges möjlighet att utvecklas. 

Vänsterpartiets fyra ordinarie och fyra ersättare i regionfullmäktige ska göra allt för att påverka regionutvecklingen i ett perspektiv av jämställdhet, solidaritet och hälsa. Ylva Hedquist Hedlund, Villvattnet
Hans-Eric Wallin, Lövånger
David Ahlqvist, Umeå
Tamara Špiric, Umeå
Pia Risán, Skellefteå
Erold Westman, Storuman
Agneta Hansson, Skellefteå
Lasse Jacobson, Umeå
 

 

Kopiera länk