Allmänt

Pressmeddelande!

Maria Grip, gruppledare:
-Fortsatta skattesänkningar minskar möjligheterna med ny länsindelning och regionalt självstyre.

Landstingsstyrelsen lämnar idag ett positivt remissvar på ansvarskommitténs förslag till ändrat ansvar och ny organisation av staten och landstingen. Vänsterpartiets landstingspolitiker instämmer, samtidigt tar gruppledaren Maria Grip i ett särskilt yttrande bland annat upp vikten av att staten tar ansvar för att garantera välfärden hos befolkningen i hela landet.

– En politik för stora skattesänkningar minskar vår offentliga verksamhet och hotar sådant som god sjukvård, omsorg, utbildning och välfungerande kommunikationer i hela landet, oavsett storleken på landsting eller regioner, påpekar Maria Grip.
– Om inte staten tar sitt ansvar för väg och järnväg blir det svårt för regionerna att få den utvecklingskraft som ansvarskommittén tänkt sig, fortsätter hon.

Debatten kring utredningen har mest rört förslaget om sammanslagning av länen till större regioner.
– Även om det är viktigt, så är de centrala frågorna vad en framtida region ska göra och om det kommer att finnas ekonomiska resurser att garantera goda livsvillkor för hela befolkningen, säger Grip i en kommentar.

Bra att flytta makt från statliga tjänstemän till folkvalda politiker.
Beslut som fattats av ett fullmäktige diskuteras mer än beslut som fattas av statliga tjänstemän. Det är därför en vinst för demokratin om ett direktvalt regionfullmäktige tar över länsutvecklingsfrågorna.
Vänsterpartiet anser att de fyra nordligaste länen är en möjlig framtida region, men inte en självklarhet.
– Om processen kring regionförstoringar inte tydligt inriktas på demokrati och inflytande riskerar viljan att skapa tydligare och enklare beslutsvägar att få motsatt effekt, betonar Maria Grip.

För mer information, kontakta:
Maria Grip 0730-566 900
Kjell Bäckman 070-6117344

Kopiera länk