Allmänt

Folkhälsan central i rödgrön landstingsbudget

Vid tisdagens sammanträde i landstingstyrelsens AU lämnade majoriteten, V, S och Mp, sitt förslag till budget för år 2008. Den har fokus på folkhälsa och landstingets vision för Västerbotten om ”världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020”.

Den rödgröna majoriteten avsätter pengar till en särskild utvecklingsprocess för bättre hälsa, nya lösningar och effektivare resursutnyttjande för att hantera de ökade vårdbehoven.

V, S och Mp föreslår satsningar på folkhälsa, vårdplatsökningar och kollektivtrafik.

Samtidigt är ekonomin knapp, regeringens förslag i vårbudgeten innebär minskade statsbidrag, det leder till kraftfulla åtgärder inom tre områden: sänkta läkemedelskostnader, sänkta kostnader för inhyrd personal samt bättre budgetdisciplin och prioriteringar.

– Hälso- och sjukvården måste klara av att befolkningen blir allt äldre samtidigt som sjukvården kan göra allt mer. Ändå väljer regeringen att under de kommande åren minska sitt bidrag till vården, säger Maria Grip, gruppledare för Vänsterpartiet. För att nå målet om att få en bättre och mer rättvist fördelad hälsa måste staten ta ett större ansvar än idag. Vi jobbar hela tiden för att undvika nedskärningar, som kan bli resultatet om vi inte får in mer pengar.

– För att klara vårdbehoven i framtiden är en satsning på hälsan nödvändig. Därför är vi i Vänsterpartiet mycket stolta över förslaget att hälsoundersökningar för 40-, 50- och 60- åringar nu ska bli gratis. Det är en fråga som vi drivit länge, fortsätter Maria. Gå på hälsoundersökning när du blir kallad. Din hälsocentral eller sjukstuga har stora möjligheter att ge dig råd och stöd kring just din hälsa! Nästa år ska undersökningarna vara gratis. Kommande år går vi vidare för att få ned avgifterna för mammografi och gynekologiska cellprover!

Maria Grip, gruppledare V

Kopiera länk