Allmänt

Rapport från Riksdagen

Ja, nu har ett drygt halvår gått och jag börjar känna mig lite (med betoning på lite) varm i kläderna. Det vill säga, jag hittar hjälpligt, har koll på ärendegången i ”mina” utskott och kan trycka på rätt knapp när vi voterar.

Eftersom vi inte gjorde något lysande val så är vi färre ledamöter, vilket i sin tur betyder att vi som är här nere har fått en tyngre arbetsbörda. Jag är arbetande ersättare i socialförsäkrings- utskottet med ansvar för socialförsäkrings- och till viss del pensionsfrågor. Själva socialförsäkringen kommer under denna mandatperiod att göras om. Direktiven har inte kommit men det som diskuteras är att göra den mer lika pensionerna, det vill säga raka rör mellan det du betalar in och det du får i ersättning om du tex blir sjuk.

Ordförande i utskottet, Gunnar Axén m, sa att vi kommer att få vara med om något historiskt, vi kommer at få vara med när hela socialförsäkringssystemet görs om. Tyvärr har han rätt, högerns nästa stora attack efter a-kasseförsämringarna är att försämra och göra om en av de grundvalar som vår välfärd vilar på. V(i) har ett jättejobb där!

Övriga ansvarsområden är flykting- och migrationsfrågor som Kalle Larsson ansvarar för. Jag är även arbetande ersättare i civilutskottet (en sammanslagning av gamla lagutskottet och bostadsutskottet) och där är jag ansvarig för familjerättsfrågor o. dyl. Egon Frid, från Skövde, är ansvarig för konsument- och bostadsfrågor mm.

En sak som jag märkt, är att det är ett ensamjobb att vara riksdagsledamot, vi har alla våra egna områden att läsa in och hålla koll på, och eftersom det finns mycket att sätta sig in så är det nog lätt att bli lite ”smal”. De övergripande, stora frågorna diskuteras på gruppmöten som vi har en gång per vecka och det är inte alltid det hinns med där heller.

Det här var en liten kort rapport från mitt nya uppdrag och min tanke är att skriva veckobrev till er som är intresserade. Skicka in er e-post till mig så sätter jag upp er på listan.

För övrigt finns jag alltid att nå per e-post eller telefon.

[email protected]
070-29 65 200
08-786 46 45
0930-308 54

Vänliga hälsningar

/LiseLotte

Kopiera länk