Allmänt

Pressmeddelande: Miljö och välfärd borde prioriteras

Idag presenterar regeringen vårbudgeten. Den lämnar mycket att önska för Västerbotten.

– Trots att regeringen konstaterar att behovet av hälso- och sjukvård kommer att öka i framtiden finns inga förslag om ett större statligt ansvarstagande för hälso- och sjukvården, säger Maria Grip, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget.

– I ett så gott ekonomiskt läge som detta ska det satsas på vård och omsorg. Regeringen väljer istället att sänka skatten för dom som redan har, och det är sånt som skiljer oss ideologiskt, konstaterar hon.

Vårbudgeten innehåller bara en riktad satsning och det är mot tågtrafiken i Stockholm.
På onsdag är infrastrukturminister Åsa Torstensson på besök i Umeå. Vänsterpartiet Västerbotten kräver besked kring infrastrukturen i norra Sverige.

– Blir det någon Norrbotniabana? Det måste en infrastrukturminister svara på, säger Margareta Löfgren, ordförande i Vänsterpartiet Västerbotten.

– Vi vet att vi står inför stora utmaningar på miljöområdet. Vi vet att järnväg i norra Sverige är både lönsamt och miljövänligt. Jag är mycket bekymrad över den här utvecklingen, fortsätter Löfgren.

– Mer till den som redan har, så kan man sammanfatta vårbudgeten. Mer till både människor och regioner som redan är rika; det här är de förlorade möjligheternas budget, avslutar Maria Grip.

För mer information eller ytterligare kommentarer kring vårbudgeten kontakta:

Maria Grip
Gruppledare i Landstinget
0730 566 900

Margareta Löfgren
Ordförande Vänsterpartiet Västerbotten
070-685 77 05

Kopiera länk