Veckobrev

Lennarts veckobrev 23 – 2006

Lennarts veckobrev

Hej!
Bilden av nationaldagen blir för mig bekymmersam. Rasister och nazister på våra gator. Detta kan aldrig accepteras! Vi måste naturligtvis i varje läge försvara och utveckla demokratin.

Det är troligen så att samtidigt som mörkerkrafterna tydligt manifesterar så finns runt omkring i vårt samhälle en dold och minst lika farlig rasism. Den kan enligt min mening bara mötas genom att vi på gator och torg och i möten med människor ständigt hävdar allas lika värde.

Nationaldagen är för övrigt för mig en omodern företeelse där någon form av nationalistisk yra ska frammanas. Dessutom innebär ju införandet av nationaldagen som helgdag en arbetstidsförlängning…

/ Lennart G.

Kopiera länk