Allmänt

Jobba i (v)alrörelsen

Landstingsgruppen vill ha tre politiska sekreterare i valrörelsens slutskede, med placering i inlandet, Skellefteåområdet och Umeåområdet.
Jobbet handlar om att informera väljarna på olika sätt om vår landstingspolitik och annan välfärdspolitik. Du ska delta på olika valmöten, vid valstugorna, bistå med insändarskrivande och andra sätt för att nå ut i media eller direkt till väljarna i länet.
Du ska också arbeta med praktiska saker, som materialdistribution och organiseringen av verksamheten som förekommer i valrörelsen.

I inlandet och Skellefteå är tjänsterna på 100% i fyra veckor, i Umeå är det 75% i fyra veckor. Tanken är att du jobbar de sista fyra veckorna före valet, har du önskemål om att jobba fler veckor men på lägre tjänstgöringsgrad så kan det diskuteras.
Arbetstiden är oreglerad, du jobbar den tid på dygnet som prioriteras efter vad som ska göras, det kommer alltså att vara både kvällar och helger.

Distriktsstyrelsen sköter anställningarna, de beslutar den 17/6.
Du har rätt tilltjänstledighet enligt kommunallagen från sitt ordinarie jobb.

Anställningserbjudandet går till medlemmar i Vänsterpartiet och våra systerorganisationer Ung Vänster och Vänsterns studentförbund. Sprid gärna denna information till alla i rörelsen som du tycker är lämpad för jobbet

Sista ansökningsdag är den 16/6

För mer information, kontakta Kjell Bäckman 090-7857344, 070-6117344, eller LiseLotte Olsson 090-136611, 070-2043851.

Kopiera länk