Veckobrev

Lennarts veckobrev 19 – 2006

Lennarts veckobrev

Hej!
Mer elever till friskolor!
Det blir följden av förslaget om att ge fristående gymnasieskolor möjlighet att bedriva individuella programmet.
I sak kanske inte den största frågan men det intressanta är att detta är resultatet av att socialdemokraterna gör upp med samtliga borgerliga partier inklusive miljöpartiet.

Med fog kan man ställa frågan till socialdemokraterna varför man vill att fler elever ska till friskolor. När man sedan läser exempelvis valplattformen för Västerbottens socialdemokrater och jämför med verkligheten så ser man att ord och handling inte alla gånger hänger ihop.

Miljöpartiet är i skolfrågor egentligen värda en lång utläggning men för jag väljer den korta…
Miljöpartiet är ett borgerligt friskolekramande parti som troligen i morgon (läs onsdag) bl.a. driver igenom en lagstiftning om fri etableringsrätt för förskolor. Enligt min mening kommer detta bl.a. att medföra att får se etablerandet av en rad förskolor med religiös inriktning.

Indoktrinering kan börja än tidigare…!

/ Lennart G.

Kopiera länk