Allmänt

Med anledning av Västerbottens-Kurirens artiklar om Vänsterpartiet

Distriktsstyrelsen i Vänsterpartiet Västerbotten har under en längre tid varit medvetna om och jobbat med de samarbetsproblem som finns i Umeå partiförening/kommungrupp och konflikten som föreligger mellan Ulrika Edman och Mattias Sehlstedt.

Vi är medvetna om att de inblandade anser att vi som distriktsstyrelse inte har gjort tillräckligt för att komma tillrätta med de problembilder som beskrivs. Här har distriktsstyrelsen en hemläxa att göra, för att bättre kunna stödja vid interna samarbetsproblem. Det som gjorts i den nu aktuella situationen, och som är pågående, är bland annat att en extern konsult sett över organisationen och tittat på förändringar i ledarskapsstruktur och individuella samtal med ledande företrädare, som också förväntas delta i processen.

De inblandade personerna har alla rätt till sin upplevelse och ska tas på allvar. Distriktsstyrelsen har ett lagstadgat arbetsgivaransvar för Mattias Sehlstedt som anställd distriktsfunktionär.

Konflikter är sällan enkla utan kräver långsiktiga och ingående insatser för att ändra mönster och kulturer. Som framgår av de publicerade artiklarna är distriktsstyrelsens insatser i Umeå partiförening inte avklarade

/Daniel Johansson, distriktsordförande

Dela den här sidan

Kopiera länk