Allmänt

Tydligare besked om ASTA behövs

23 november 2020

Den 20 maj i år fick hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Västerbotten i uppdrag att säkerställa en verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld. Nu vill Vänsterpartiets företrädare i hälso- och sjukvårdsnämnden ha tydliga besked om hur beslutet ska efterlevas.

 Ett halvår efter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att ASTA:s verksamhet ska säkerställas, saknas konkreta tecken och besked på att så sker. Det håller inte att fortsätta så, säger Kjell Bäckman (V), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Misslyckad hantering av beslut

Hittills har inget visat att kritikerna som redan tidigt hävdade att politikerna blir förda bakom ljuset när det gäller ASTA hade fel, och då måste nya tag till.

–  Nu behövs nya åtgärder för att faktiskt klara av ASTA-mottagningens framgångsrika arbete med personer som blivit utsatta för sexualiserat våld. Det är en väldigt viktig verksamhet. Nuvarande patienter ska inte behöva känna osäkerhet om sin behandling. De flesta människor som utsatts för sexualiserat våld har ofta känt svek från omgivande samhället, vi ska inte bidra till det, betonar han.

Kjell Bäckman vill nu ha tydliga besked om hur man ska klara av att efterleva beslutet från i våras.

–  Vår sjukvård har ett ansvar för att stödja och behandla dessa brottsoffer på bästa sätt, det som hänt hittills med ASTA har pekat i fel riktning. Därför är det rimligt att sjukvårdsförvaltningen och klinikledningen till hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 december kommer med besked om hur beslutet från i våras faktiskt ska klaras av, bland annat vikten av att behålla spetskompetensen på området, avslutar han.

Bakgrund:

Den 20 maj i år beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa att regionen har en verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld. En verksamhet som bygger på teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA skulle säkras för verksamheten i Umeå. Dessutom fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda hur god vård och behandling av denna patientgrupp skulle utformas för hela länet.

Kontakt:

Kjell Bäckman (V)
Andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Telefon: 070-611 73 44, 070-181 06 46E-post: [email protected]

LiseLotte Olsson (V)
Regionråd
Telefon: 070-357 21 67, 070-296 52 00
E-post: [email protected]

Dela den här sidan

Kopiera länk