Evenemang

Välkommen till V Västerbottens årskonferens 2020

Lördagen den 3 oktober genomför partidistriktet sin uppskjutna årskonferens i Medlefors i Skellefteå. Pga Coronapandemin har antalet deltagare begränsats. Alla partiföreningar har fått information från partidistriktet om förändrad ombudsfördelning, kontakta din lokala partiförening om du vill delta på årskonferensen!

Uppmaning att nominera

Distriktsstyrelsen och valberedningen uppmanar medlemmarna i länet att komma in med nomineringar till distriktsordförande, valberedning, distriktsstyrelse och revisorer.
Tidigare nomineringar som gjordes inför den inställda årskonferensen i mars kvarstår och behöver inte göras igen.
Förhandsnomineringsstopp är satt till 20 september.
Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till
Nomineringar till den kommande valberedningen görs till distriktsordförande Daniel Johansson, [email protected].

OBS! P.g.a. osäkerheten kring utvecklingen av den pågående pandemin som inneburit att årskonferensen uppskjutits till den 3 oktober så beslöt distriktsstyrelsen att nästkommande årskonferens genomförs under mars månad 2022. Det innebär att mandatperioden för distriktsvalda blir ca 1, 5 år.

Dela den här sidan

Kopiera länk