Allmänt

Vad händer nu i Corona-tider med V Västerbotten?

Ordföranden har ordet

Hej Vänner!

Ja som ni kanske alla nåtts av så har vi från distriktsstyrelsen valt att förskjuta årskonferensen. Vi har inte bestämt något nytt datum utan vi kommer följa utvecklingen med smittspridningen av Corona viruset innan vi planerar för när det är lämpligt att genomföra årskonferensen. Vi har en fungerande distriktsstyrelse som sköter det som måste göras i vår verksamhet.

Vad som är viktigt i denna kristid är att vi tar ansvar och har förståelse för den oro som finns i samhället och bland våra medlemmar. Jag har fått en del frågor kring partiföreningars årsmöten om de bör hållas och här är det viktigt att ni i partiföreningarna lyssnar till vad myndigheter rekommenderar och att ni även lyssnar på medlemmar i partiföreningen. Möjligheten finns att skuta upp era årsmöten om många är oroliga och om myndigheterna kommer med nya rekommendationer.

I denna svåra tid är det viktigt att vi bidrar till lugn och trygghet i en uppskruvad orolig tid. Uppmana medlemmar och medmänniskor att lyssna till de råd och rekommendationer som myndigheter och regering förmedlar. Hjälp utsatta människor i er närhet utan att utsätta dem för smittorisker.

Det är mycket som är osäkert om det blir av nu under våren och det är bara att lugnt invänta vad som rekommenderas utifrån smittspridningen när det gäller 1:a maj planering och andra aktiviteter.

Vi har fortfarande ett starkt samhälle med goda medmänniskor så vi kommer fixa denna kris. Sedan när krisen lagt sig är det tid för utvärdering och då ska vi använda denna kris som bränsle i vårt arbete för ett starkare samhälle för vi vet att vårt samhälle som håller ihop, som är gemensamt finansierat kommer klara framtida kriser bättre än ett samhälle som skall fortsättas att slitas sönder av marknadsliberala experiment.

Ta hand om er själva och visa medmänsklighet i denna svåra tid. Ha uthållighet och mana till lugn så kommer vi klara detta tillsammans.

Kamratliga hälsningar

Daniel Johansson
Distriktsordförande

————————————————————————-

Coronaviruset och Inlandsvänsterns träff i början maj

I likhet med partidistriktets årskonferens i mars, så kommer inte inlandsvänsterns planerade träff 9 – 10 maj att genomföras. Gruppen som förbereder inlandsvänsterns träff har beslutat att skjuta på konferensen pga. oron för Coronavirusets spridning. Nytt datum för träffen kommer till hösten.

————————————————————————-

Kontaktuppgifter

Distriktsordförande:
Daniel Johansson. [email protected]. 070-210 36 84

Vänsterpartiets regiongrupp:
Gruppledare/landstingsråd:
LiseLotte Olsson. [email protected]. 070-357 21 67

Politisk sekreterare:
Lisa Krutrök. [email protected]. 072-559 86 99

Dela den här sidan

Kopiera länk