Evenemang

Jonas Sjöstedt sommartalade på Gammlia i Umeå

Jonas Sjöstedt höll idag sitt första sommartal som Vänsterpartiets partiledare i hemorten Umeå. Han utmanade regeringen i jobbfrågorna och pekade på den höga arbetslösheten och det ökande utnyttjandet av tillfälliga anställningar på arbetsmarknaden. Otryggheten ger inte fler jobb, den ger bara ökad otrygghet, menade han.

– Frågan om privata vinster i välfärden är en självklar valfråga för Vänsterpartiet. Idag lägger vi också fram det som kommer att bli en andra huvudfråga inför valet 2014, tryggheten på jobbet och rimliga anställningsvillkor, sa Jonas Sjöstedt i premiärtalet.

Följande åtgärder introducerades:

  • Skärpning av lagstiftningen för att fast anställd personal inte ska kunna ersättas med inhyrda.
  • Åtgärda missbruket av visstidsanställningar genom att ta bort anställningsformen ”allmän visstid”.
  • Bättre skydd för invandrad arbetskraft.
  • Avveckling av Fas 3.

Se talet här:

Skarmavbild_2012-08-19_kl._23.46.41

 

Kopiera länk