Nyhet

En politik för Norrland

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och partiets distriktsordförande i Västerbotten Agneta Hansson, tar i den här artikeln upp en politik för Norrland.

Vänsterpartiet har arbetat med att ta fram en politik för Sveriges landsbygd och för norra Sverige. Vi vill föra en konkret politik som gör det möjligt att vända den trend av försämrad service och minskade befolkning som dominerar i norra Sverige. Därför har vi med intresse läst vad moderaterna, det dominerande regeringspartiet, har att föreslå på området i partiets Norrlandsrapport. Tyvärr är högerns  Norrlandspolitik en stor besvikelse – det är längesedan vi såg en så innehållslös luftpastej.

Servicen, både statlig och kommunal, utarmas på landsbygden. Vänsterpartiet vill införa servicekontor och servicepunkter för att öka samarbetet mellan myndighet och ge en godtagbar miniminivå i service över hela landet. Ett sådant förslag har också tagits fram av en av regeringens utredare för att sedan stoppas i en byrålåda och glömmas bort – det är moderaternas ansvar. Vi vill gynna framväxten av lokala sparbanker vilket kan vara av stor betydelse för det lokala näringslivet.

Det finns stora möjligheter att skapa nya arbeten och företagen inom de gröna näringarna. Vi vill satsa på att stimulera investeringar i vindkraft, bioenergi, solenergi, biogas och nya kraftnät. Det kan skapa tusentals jobb i Norrland och vill gynna lokalt ägande av kooperativ vindkraft och förenkla för små kraftproducenter genom att införa nettoinmatning på elnätet. Vi vill återföra en del av vinsterna från kraftbolag och gruvnäring till regionen. Moderaterna saknar helt politik och förslag på detta område.

Vänsterpartiet vill satsa på goda och miljövänliga kommunikationer även i norra Sverige. Inte minst för de tunga transporterna för industrin samt skogs- och gruvnäring behövs det satsningar på malmbanan, bygge av Norrbotniabanan, dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall samt en upprustning av inlandsbanan med tvärbanor. Moderaterna föreslår och genomför inget av detta. Deras satsningar på infrastruktur går till storstäder i södra Sverige.

Moderaterna konstaterar helt riktigt att det råder bostadsbrist i många norrlandskommuner. I flera orter är bristen akut och kan hindra utvecklingen av gruvnäringen. Trots detta ges inget stöd till bostadsbyggande, det är vi beredda att ge.

När det gäller sjukvård och äldreomsorg präglas den moderata politiken av en naiv övertro på privatiseringar. Partiet vill påtvinga alla kommuner privata bolag som Attendo och Carema inom äldreomsorgen. Det är riskkapitalbolag som smiter från skatt och gör miljardvinster genom att ha dålig bemanning och dåliga arbetsvillkor för personalen. I Norrland har invånarna i många kommuner valt politiska majoriteter som inte vill privatisera, men det vill moderaterna nu påtvinga oss. På liknande vis har den fria etableringsrätten inom sjukvården utarmat vården i glesbygd där bara en av 190 nya privata hälsocentraler har öppnat. Istället centraliserar vården allt mer till större städer. Om ett år är det fritt fram för de ägarna att lägga ner privatiserade apotek i glesbygd och moderaterna har inga förslag om hur servicen kan behållas.

För att få en politik som gynnar norra Sverige behöver vi en ny regering och en starkare vänster. Allianspartierna med moderaterna i spetsen sviker norra Sverige.

Jonas Sjöstedt och Agneta Hansson

Dela den här sidan

Kopiera länk